headermetsterrenv10

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet - hulp voor werkgever

                            voorbeeldbrief ontslag op staande voet            

Als uw medewerker zich ernstig misdraagt zal u hem per direct willen ontslaan. Een dergelijk ontslag wordt ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Omdat aan een ontslag op staande voet strenge eisen worden gesteld, stelden wij een voorbeeldbrief ontslag op staande voet voor u op.

Strenge voorwaarden aan ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is voor de werknemer zeer ingrijpend. Hij verliest immers per direct zijn inkomen. Aan een ontslag op staande voet worden daarom strenge voorwaarden gesteld.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • er moet sprake zijn van een dringende reden ( een ernstige gedraging) , zoals diefstal, fraude , mishandeling, bedreiging, werkweigering (ondanks waarschuwing voor ontslag), schenden bedrijfsgeheimen, herhaaldelijk te laat komen (ondanks waarschuwingen);
  • onverwijld optreden: Als duidelijk is dat werknemer het verweten gedrag heeft gepleegd, mag het geven van ontslag op staande voet niet worden uitgesteld;
  • onmiddellijk mededelen met alle redenen: Hoewel ontslag op staande voet mondeling kan worden gegeven, is het raadzaam het ontslag per aangetekende brief te bevestigen. Belangrijk is in die brief alle redenen te noemen, omdat de brief niet later ‘aangevuld’ mag worden.
  • zorgvuldig formuleren: de ontslagredenen in de ontslagbrief moeten zorgvuldig worden geformuleerd. De ontslagreden mag later namelijk niet worden gewijzigd. Voorts dient u termen uit het Strafrecht – vanwege de daaruit voortvloeiende zware bewijslast - te vermijden. Dus gebruik bijvoorbeeld niet de term ‘fraude’, maar omschrijf concreet de verweten handeling, zoals ‘u heeft ten onrechte onkostennota’s ingediend voor kosten die u niet hebt gemaakt’.
  • niet meer toe laten tot het werk: de op staande voet ontslagen werknemer mag geen moment langer in uw bedrijf werken. Laat hem dus ook niet zijn werk afmaken.

Grote financiële gevolgen verkeerde aanpak

Als u een ontslag op staande verkeerd aanpakt heeft dat grote financiële gevolgen! U moet dan het loon, verhoogd met een hoge boete, doorbetalen terwijl daar geen werk tegenover staat. Bovendien wordt u dan geconfronteerd met hoge juridische kosten.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet voor de juiste aanpak

Ontslagspecialist heeft voor u als werkgever een juridisch correcte modelbrief voor ontslag op staande voet opgesteld. U kunt de brief hieronder bestellen. Bestel nu en voorkom daarmee kostbare fouten. Klik op: voorbeeldbrief ontslag op staande voet werkgever.  Heeft u vragen over ontslag op staande voet? bel ons dan, want een kostbare misser is zo gemaakt. Bel 0900 123 73 24, of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist