headermetsterrenv10

Schorsing - wanneer is schorsing van werk mogelijk?

 

U bent geschorst of wordt op non-actief gesteld. Wat betekent dat? + voorbeeld brieven

schorsing

Schorsing kan onderscheiden worden in twee varianten. Enerzijds is er de schorsing die is bedoeld als voorlopige ordemaatregel, meestal ter inleiding van een ontslagprocedure of als onderzoeksperiode voor een ontslag op staande voet. Anderzijds is er schorsing als zelfstandige disciplinaire maatregel die in de plaats van een ontslag komt. Meestal berust een schorsing op de eerste variant.

Is de schorsing of op non-actiefstelling geoorloofd?


De bevoegdheid tot schorsen kan contractueel zijn vastgelegd. Als de bevoegdheid tot schorsing niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt een schorsing door de rechter alleen geaccepteerd wanneer de werkgever voor de schorsing zwaarwegende redenen heeft ( denk aan schorsing bij diefstal of fraude, of verdenking daarvan). De maatregel van schorsing of op non-actiefstelling moet in verhouding staan tot de ernst van de misdraging van de werknemer.Een werknemer kan in kort geding eisen om weer tot de werkvloer toegelaten te worden en hij kan loon vorderen.

 

Heeft u recht op loon bij schorsing?


Bijna altijd dient de werkgever het loon tijdens de periode van schorsing gewoon door te betalen.
De Hoge Raad heeft dit duidelijk uitgelegd in het arrest Van der Gullik/Vissers&partners. Zij overwoog:

‘ingevolge art 7:628 lid 1 BW behoudt de werknemer het recht op naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor de werkgever behoort te komen. Een schorsing of een op non-actiefstelling ligt in de risicosfeer van de werkgever en is “een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen” in de zin van lid 1, zodat de werkgever ook tijdens een schorsing of een op non-actiefstelling verplicht is tot doorbetaling van het loon.’

Dat is volgens de Hoge Raad ook het geval als de werkgever gegronde redenen had om de werknemer te schorsen of op non-actief te stellen en de schorsing of op non-actiefstelling aan de werknemer zelf is te wijten.

Afwijking eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst
Maar een schorsing met inhouding van loon is wel mogelijk indien er op de juiste manier is afgeweken van artikel 7:628 lid 1 BW. Dit kan volgens artikel 7:628 lid 5 BW voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden overeengekomen ten nadele van de werknemer.

Schorsing geregeld bij cao
Na de eerste zes maanden kan ingevolge artikel 7:628 lid 7 BW slechts bij cao worden afgeweken van artikel 7:628 lid 1 BW ten nadele van de werknemer voor in de cao bepaalde functies, mits de aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.

Toeslagen tijdens schorsing

De werknemer heeft gedurende schorsing of op non-actiefstelling geen recht op bijvoorbeeld overwerktoeslag, omdat er geen overwerk wordt verricht. Zo zijn er nog meer toeslagen die de werkgever niet verschuldigd zal zijn gedurende schorsing of op non-actiefstelling.

Wat te doen bij schorsing? Bestel voorbeeld protestbrief 

De werknemer heeft bij een schorsing of een op non-actiefstelling twee mogelijkheden: de werknemer kan het accepteren of betwisten. Indien de werknemer besluit tot het betwisten van de schorsing of op non-actiefstelling is het van belang dat werknemer dit zo spoedig mogelijk doet. In dat verband is het raadzaam een juridisch correcte protestbrief te schrijven. Een voorbeeld protestbrief kunt u bij ons bestellen door te klikken op voorbeeldbrief protest tegen schorsing.

Zelfs wanneer de werkgever het loon doorbetaalt, dan nog is schorsing alleen geoorloofd als daarvoor gegronde redenen bestaan. Een ongerechtvaardigde schorsing of op non-actiefstelling kan leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever.

U bent werkgever?, bestel voorbeeldbrief schorsing

Als u werkgever bent en u wilt uw werknemer schorsen dan is het uiteraard zaak om geen juridische fouten te maken. Fouten kunnen immers leiden tot hoge financiële claims. Bestel daarom bij ons een model schorsingsbrief.
U kunt - afhankelijk van de situatie -  de volgende modelbrieven bestellen:

U wilt de werknemer schorsen in afwachting van een onderzoek naar de ongepaste misdragingen van werknemer, welke gedragingen mogelijk tot ontslag op staande voet kunnen leiden.  Bestel dan: voorbeeld schoringsbrief in afwachting van mogelijk ontslag op staande voet.

óf

U wilt de werknemer als disciplinaire maatregel tijdelijk schorsen. Bestel dan voorbeeldbrief schorsing als disciplinaire maatregel.

 

Rechtshulp bij schorsing

Al met al is het verstandig juridische hulp in te schakelen wanneer u geschorst of op non-actief gesteld bent of iemand wilt schosen.
Voor directe hulp bij schorsing of op non-actiefstelling kunt u ons vrijblijvend tijdens kantooruren bellen op 0900-123 73 24 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist