headermetsterrenv10

Tarieven

TARIEVEN

 

Ontslagspecialist.nl hanteert tarieven die betaalbaar zijn. Tarieven die lager zijn dan de tarieven van de meeste collega rechtshulpaanbieders. De volgende tarieven zijn mogelijk.

 • Gratis 1e advies per telefoon:

Onze juristen zullen u graag telefonisch te woord staan om u te adviseren ter zake van uw ontslagkwestie. Dit eerste advies (max. 15 minuten) kost u niets.

Bel: 0900 - 123 73 24 (kantooruren)

Per e-mail: u kunt uw vraag ook mailen

 • No Cure No Pay:

Indien u besluit uw ontslagkwestie bij onze juristen in behandeling te geven, kan in voorkomende gevallen een No Cure No Pay regeling worden afgesproken. Dit betekent dat u alleen honorarium aan ons verschuldigd bent als er resultaat wordt behaald in uw zaak. De No Cure No Pay afspraken worden schriftelijk of per e-mail vastgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent.

 • Vast tarief:

In veel gevallen is het mogelijk een vast bedrag af te spreken voor uw juridische opdracht. U weet dan van te voren waar u aan toe bent. Bel ons ( 0900 - 123 73 24 ) om te vernemen welk schappelijk vast tarief wij in uw situatie kunnen aanbieden.

 • Uurtarief:

Wij kunnen ook op uurtarief voor u werken. Bel of mail ons welk uurtarief wij u in uw situatie kunnen aanbieden. Wij zullen u een scherp en betaalbaar aanbod doen, waarbij wij altijd zullen proberen de juridische kosten voor werknemers zoveel mogelijk te verhalen bij de werkgever.

Bedenk daarbij dat u bij ons een ‘specialist' in de arm neemt die tot een snel resultaat kan komen, zodat u minder uren honorarium spendeert dan bij een niet gespecialiseerde advocaat of jurist

 • Verhaal kosten:

Wij zullen voor werknemers altijd proberen de kosten van rechtsbijstand zoveel mogelijk door de werkgever te laten vergoeden. Vaak lukt dit ook, waardoor wij veel werknemers gratis kunnen helpen. Wij kunnen dit echter niet garanderen

 • Combinatie:

Ook is het mogelijk een combinatie van bovengenoemde betalingswijzen af te spreken. Bijvoorbeeld een vast basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.

Rechtsbijstand verzekering

Bent u verzekerd voor arbeidsgeschillen in uw rechtsbijstandsverzekering dan kunt u procedures (rechter, UWV) door Ontslagspecialist voor u laten uitvoeren op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Het is raadzaam dat van te voren even af te stemmen.

Reorganisatie met budget kosten rechtsbijstand

Indien uw ontslag samenhangt met een reorganisatie en werkgever daarbij een budget voor kosten ter beschikking stelt, is het honorarium voor de rechtshulp buiten rechte ( dus zonder procedure bij de rechter of het UWV) gelijk aan het door werkgever ter beschikking gestelde budget. Zo zorgen wij ervoor dat uw kosten volledig worden vergoed.

Direct actie:

Het ontslagrecht is complex. Een verkeerde aanpak kan nare gevolgen hebben. Bel ( 0900 - 123 73 24) of mail daarom direct onze specialisten voor een gratis inschatting van uw zaak en een kostenofferte voor eventuele verdere behandeling.

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist