headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst? WW ? Hogere vergoeding? Gratis 1e Advies

Moet ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

U wordt bij de baas geroepen. Hij presenteert u een vaststellingsovereenkomst met het verzoek deze overeenkomst, liefst zo snel mogelijk, te ondertekenen.  Maar moet u dat wel doen? Moet u akkoord gaan met uw ontslag? Heeft u dan wel recht op WW? En heeft u geen recht op een (hogere) ontslagvergoeding? En hoe zit het met de opzegtermijnen? Hieronder leest u de antwoorden op de vragen die u wellicht heeft over de vaststellingsovereenkomst. Heeft u daarna toch nog vragen, of wilt u uw overeenkomst GRATIS laten beoordelen, dan kunt u ons bellen of mailen. Ook kunnen wij voor u onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden of het tegenhouden van uw ontslag.

 

vaststellingsovereenkomst vaststellingsovereenkomstvaststellingsovereenkomst

Sluit deze film

 

Recht op ww-uitkering?

Sinds de invoering van de nieuwe werkloosheidswetgeving in 2006 is het mogelijk een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Dit is een overeenkomst, waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming of oplossing van een geschil. Bijvoorbeeld een regeling tussen werkgever en werknemer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (ontslag). In de overeenkomst worden dan de afspraken over het ontslag schriftelijk vastgelegd. In het Burgerlijk Wetboek is de vaststellingsovereenkomst beschreven (boek 7 artikelen 900 t/m 906). Een andere veel voorkomende alternatieve term is de beeindigingsovereenkomst.

Voor het behouden van ww-rechten is dus niet langer een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV noodzakelijk. Voorwaarde is wel dat de tekst van de overeenkomst correct is opgesteld en dat de correcte opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht wordt genomen. Onze ontslagspecialisten kunnen u helpen bij het opstellen of controleren van de juiste tekst en het bepalen van de in acht te nemen opzegtermijn.

Hoe lang is de bedenktermijn?

Werknemer heeft na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn van 2 weken. Werkgever is verplicht dat in de overeenkomst te vermelden. Doet de werkgever dat niet dan heeft de werknemer een bedenktijd van 3 weken.  Binnen de bedenktijd kan de werknemer zonder opgaaf van redenen terugkomen op de gemaakte afspraken, door schriftelijk aan de werkgever de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Indien na de ontbinding van de eerste vaststellingsovereenkomst binnen 6 maanden een nieuwe (2e) vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, heeft de werknemer geen bedenktijd meer. Dat is wel weer het geval indien er 6 maanden of meer tussen 2 vaststellingsovereenkomsten zit. 

Inhoud van de overeenkomst

Wat wordt in de overeenkomst opgenomen?

In de eerste plaats worden de algemene gegevens van partijen opgenomen, zoals namen, adressen, maar ook de functie van werknemer en de datum van indiensttreding.

Verder wordt de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeld. Om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan werknemer.

Daarnaast dient - uiteraard - de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen en de eventuele ontslagvergoeding die werknemer uitbetaald krijgt. Partijen zijn bij het bepalen van de vergoeding niet gebonden aan de wettelijke transitievergoeding bij opzegging. Dat neemt niet weg dat de transitievergoeding bij de onderhandelingen wel een rol speelt en doorgaans voor de werknemer als bodemprijs zal worden beschouwd.  

Voorts kan worden afgesproken:

  • of werknemer voor de restant duur van de arbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van werk;
  • of werknemer de resterende vakantiedagen al dan niet krijgt uitbetaald;
  • of werknemer nog bepaalde bedrijfseigendommen (bijv. laptop, telefoon) moet teruggeven;
  • of werknemer na beëindiging arbeidsovereenkomst nog gebonden is aan een concurrentiebeding of relatiebeding.

Tenslotte wordt er meestal afgesloten met de bepaling dat partijen elkaar 'finale kwijting' verlenen na nakoming van de afspraken genoemd in de overeenkomst. Omdat partijen daarmee verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben, is het van uiterst belang dat de gemaakte afspraken betreffende de rechten en plichten van partijen 'compleet' zijn.

Beëindigingsovereenkomst bij ziekte

In de meeste gevallen is het niet verstandig een vaststellingsovereenkomst aan te gaan indien u ziek bent. Het verkrijgen van een ww-uitkering of Ziektewet-uitkering is dan vaak niet mogelijk. Maar er zijn uitzonderingen denkbaar, met name indien de 'ziekte' samenhangt met de arbeidsrelatie ( situatieve arbeidsongeschiktheid). Vraag in ieder geval eerst deskundig advies vóórdat u in een dergelijke situatie een vaststellingsovereenkomst accepteert.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst afsluiten bij zwangerschap?

Het aangaan van een ww-veilige vaststellingsovereenkomst tijdens zwangerschap is mogelijk. Dat is pas anders indien u ziek bent als gevolg van uw zwangerschap. Het is echter niet verstandig te snel akkoord te gaan met een beëindigingsvoorstel van uw werkgever. In verband met uw zwangerschap zal u namelijk veel minder kansen hebben bij sollicitaties. Omdat u bovendien in verband met uw zwangerschap extra ontslagbescherming geniet, is vaak een betere regeling mogelijk dan werkgever voorstelt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de ontslagdatum ná uw bevallingsverlof of een hogere ontslagvergoeding. De juristen/advocaten van Ontslagspecialist krijgen dat vaak voor elkaar. Dus bent u zwanger en krijgt u te maken met ontslag: bel of mail ons.

Let op bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

Zoals hiervoor gemeld dient de opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht genomen te worden voor een volledig ww-veilige vaststellingsovereenkomst. In sommige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is echter geen tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen. Het gevolg daarvan is dat ww-rechten pas ingaan nadat de looptijd van zo'n arbeidsovereenkomst is verstreken.

Herroepen beëindigingsovereenkomst, bestel modelbrief

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten, kunt u deze binnen 14 dagen herroepen ( en eventueel binnen 21 dagen als in de vaststellingsovereenkomst de herroepingsmogelijkheid niet is vermeld).  U kunt bij ons een  modelbrief bestellen voor het correct inroepen van ontbinding van de overeenkomst.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Een werknemer die wordt ontslagen heeft vrijwel altijd recht op de wettelijke transitievergoeding.  De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar.
De maximale hoogte van de transitievergoeding bedroeg in 2021 € 84.000. In 2023 komt die maximale vergoeding € 89.000 bruto te bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 86.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Kan ik een hogere vergoeding vragen?

Als werknemer zal u gecompenseerd willen worden voor de financiële gevolgen van het ontslag. Hoewel de zogeheten transitievergoeding het uitgangspunt is bij het bepalen van de ontslagvergoeding, valt een hogere vergoeding vaak te realiseren. Dat is met name het geval als werkgever aanstuurt op ontslag vanwege (vermeend) niet goed functioneren of een verstoorde relatie.  De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn bewezen succesvol in het realiseren van een hogere vergoeding voor werknemers. Schakel daarom direct onze hulp in.

Alle informatie over de vaststellingsovereenkomst

Wilt u alle ins en outs lezen over de vaststellingsovereenkomst, lees dan ons zeer uitgebreide informatie op onze website arbeidsovereenkomst.nl

GRATIS Advies (*)

Gezien de grote belangen die spelen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, is deskundige juridische hulp raadzaam. Onze ontslagspecialisten hebben ruime ervaring en kennis omtrent dit onderwerp.

U kunt de u aangeboden vaststellingsovereenkomst gratis (*) laten controleren door onze ontslagspecialisten. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft en dat uw ww-rechten niet in gevaar komen.

Het advies omtrent uw vaststellingsovereenkomst  is bij ons GRATIS (*)! U heeft dus niks te verliezen en kunt alleen maar winnen en wijzer worden van ons advies.

(*) als uw werkgever u een kosten-budget voor rechtshulp ter beschikking stelt, controleren en beoordelen wij de vaststellingsovereenkomst voor u tegen ons uurtarief ( € 175 ex btw per uur) en brengen deze kosten bij uw werkgever in rekening binnen het door werkgever toegezegde kosten-budget. Voor u als werknemer blijven deze werkzaamheden daarmee gratis. 

RESULTAATGARANTIE!

vaststellingsovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u de onderhandelingen over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst aan onze ontslagspecialisten overlaat, zullen wij ons hard maken voor uw belangen, waarbij wij tevens proberen de kosten voor rechtshulp vergoed te krijgen door werkgever. Meestal slagen wij er in de kosten te verleggen naar de werkgever. 

Ook in het geval uw werkgever niet bereid is de kosten te vergoeden, bieden wij u de unieke garantie dat de onderhandelingsinspanningen u niets kosten ( tenzij andere afspraken met u zijn gemaakt) als de onderhandelingen niet leiden tot een betere regeling dan de werkgever u aanbiedt bij de start van de onderhandelingen.  

U gaat er dus nooit op achteruit!
Schakel daarom vandaag nog onze professionele rechtshulp in voor het onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst.

Bel 0900 -123 73 24 of mail ons

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist