headermetsterrenv10

Voorbeeldbrief aanzegvergoeding claimen

voorbeeldbrief aanzegvergoeding claimen

Werkt u op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer? Uw werkgever is dan verplicht om u schriftelijk te informeren (aan te zeggen) of uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Werkgever dient tijdig te informeren

Uw werkgever dient u schriftelijk en op tijd te informeren, namelijk uiterlijk 1 maand voor de dag die als einddatum is opgenomen in uw contract voor bepaalde tijd.

Als uw werkgever niet of te laat schriftelijk aanzegt, heeft u recht op een aanzegvergoeding. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris. Heeft uw werkgever wel aangezegd, maar te laat? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding naar rato.

Bestel hieronder een voorbeeld-brief waarmee u de aanzegvergoeding kunt vorderen.

Op tijd naar de rechter!

Als werkgever de aanzegvergoeding ondanks uw brief desondanks niet betaalt, heeft u slecht 2 maanden de tijd ( gerekend vanaf einde dienstverband ) om een verzoekschrift bij de kantonrechter ter verkrijging van de vergoeding in te dienen. Onze ontslagspecialisten kunnen u daarbij helpen.

Bestel voorbeeld brief claimen aanzegvergoeding

Heeft uw werkgever de aanzegvergoeding niet betaald? Bestel dan onze juridisch correcte voorbeeldbrief waarmee u de aanzegvergoeding bij uw werkgever kunt vorderen. Voor bestellen voorbeeldbrief klik op: voorbeeldbrief aanzegvergoeding claimen

Rechtshulp?

Voor vragen over de aanzegvergoeding of rechtsbijstand bij het verkrijgen van de vergoeding belt u met onze Ontslagspecialisten op 0900 – 123 73 24 of mail.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist