headermetsterrenv10

Werknemer ontslaan - hoe pakt u dat aan? Tips en advies

 


Een werknemer ontslaan is geen fijne aangelegenheid. Als het bedrijfseconomisch een stuk minder gaat, is het echter een noodzakelijk kwaad en moet u als werkgever daarmee aan de slag. Maar er kunnen ook andere ontslagredenen zijn.

Werknemer ontslaan, ontslagredenen.


De belangrijkste redenen voor ontslag van een werknemer zijn:

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Ontslag vanwege reorganisatie of bedrijfssluiting
Ontslag op staande voet
Ontslag vanwege disfunctioneren
Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie
Ontslag vanwege (langdurige) ziekte

Al deze ontslagredenen vergen een andere aanpak van het ontslag. U dient zich strikt te houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek, de Wet Ontslagregeling en de jurisprudentie.  Indien u het ontslag verkeerd aanpakt, kan dat een kostbare zaak worden: het ontslag gaat niet door, of u betaalt een (te) hoge ontslagvergoeding.

Werknemer ontslaan: methoden bij bedrijfseconomisch ontslag.


Er zijn diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Hieronder volgen de belangrijkste manieren bij bedrijfseconomische verslechterde omstandigheden.

Uiteraard kunt u besluiten om arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan niet te verlengen.

Ook kunt u met uw werknemer proberen af te spreken om de arbeidsovereenkomst voortijdig stop te zetten. De meeste werknemers zullen daar niet akkoord mee gaan zonder een ontslagvergoeding. Als de werknemer niet ‘overvraagt’, is het verstandig akkoord te gaan met de gevraagde ontslagvergoeding. Ter voorkoming van misverstanden dient het einde van de arbeidsovereenkomst dan te worden vastgelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Met behulp van deze overeenkomst kan de werknemer normaal gesproken een WW-uitkering verkrijgen.

Werknemer ontslaan via het UWV.


Indien u er niet in slaagt om met de werknemer tot een vergelijk te komen, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV-werkbedrijf in het geval er bedrijfseconomische redenen zijn voor ontslag, of werknemer langer dan 2 jaar ziek is.. U dient een inhoudelijk goed onderbouwde aanvraag in te dienen bij het UWV. Het UWV heeft daarvoor speciale formulieren ontwikkeld die u verplicht dient te gebruiken. Met name dient de werkgever daarbij aan te geven hoe hij er bedrijfseconomisch voorstaat en wat de prognose is voor de nabije toekomst. Bij een dergelijk verzoek voor het ontslaan van werknemers dienen de financiële gegevens, bijvoorbeeld jaarrekeningen, van het bedrijf toegevoegd te worden.

Ook dient u bij een verzoek voor ontslag van personeel aan te geven welke andere kostenbesparende maatregelen u heeft genomen en welke inspanningen u hebt verricht om de werknemer te herplaatsen, bijvoorbeeld bij een andere werkgever. U dient bij dit alles tevens mede te delen waarom u voor een bepaalde werknemer of werknemers kiest om te ontslaan en niet voor anderen. Bij uw keuze dient u zoveel mogelijk het zogenaamde ‘afspiegelingsbeginsel’ in acht te nemen. Dit laatste komt er kort gezegd op neer dat verdeeld over de verschillende leeftijds- en functiegroepen van het personeel de werknemer(s) met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag in aanmerking komt. Lees hierover meer op onze speciale pagina over het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag om een dringende reden

Het kan ook zijn dat uw werknemer zich ernstig misdraagt, wellicht zo ernstig dat ontslag per direct onvermijdelijk is. Dit staat bekend onder ontslag op staande voet, waarvoor een dringende reden is vereist, zoals diefstal, geweld, of veelvuldig te laat komen. Lees meer over een dergelijk ontslag op: per direct ontslag

Omdat aan een ontslag op staande voet strenge voorwaarden worden gesteld, is het raadzaam gebruik te maken van een juridisch correcte voorbeeld-brief die u hieronder kunt bestellen. Dat voorkomt kostbare fouten!

{mijoshop id=42,name=1,price=1,button=1}

Eerst nog een laatste waarschuwing?

Wilt u uw werknemer niet gelijk ontslaan, maar gunt u hem/haar een laatste waarschuwing? Download dan hieronder een juridisch correcte laatste waarschuwingsbrief. Dat versterkt uw positie als het uiteindelijk toch op ontslag aankomt.

{mijoshop id=41,name=1,price=1,button=1}

Vraag professionele hulp bij het ontslaan van een werknemer.


Omdat het arbeidsrecht niet eenvoudig is en ontslagprocedures complex kunnen zijn, is het raadzaam bij het ontslaan van een werknemer juridische hulp in te schakelen. Dit voorkomt pijnlijke en kostbare missers. Uit cijfers van het UWV blijkt dat bijna 40% van de ontslagverzoeken niet worden gehonoreerd, waarbij een verkeerde aanpak van de zaak vaak een grote rol speelde.

Voor nadere informatie en hulp bij werknemer ontslaan kunt u contact opnemen met onze Ontslagspecialisten op 0900 – 123 73 24 of mail

werknemer ontslaan

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist