headermetsterrenv10

ontslag

Vaststellingsovereenkomst 2023

 

De vaststellingsovereenkomst in 2023, hoe gaat dat? Bestel ook voorbeeld

Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd via een vaststellingsovereenkomst (VSO).. Dat is een overeenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe en tegen welke voorwaarden een arbeidsrelatie wordt beëindigd.

vaststellingsovereenkomst 2023

Welke afspraken tref je aan in een vaststellingsovereenkomst?

Bij het aangaan van een VSO moet aan veel zaken worden gedacht. Hieronder noemen wij er enkele. Voor nadere aandachtspunten kunt u kijken op de pagina wat is een vaststellingsovereenkomst?

Belangrijke onderwerpen in de VSO:

 • welke ontslagvergoeding ( transitievergoeding ) wordt afgesproken?
 • welke opzegtermijn wordt gehanteerd? ( onder meer van belang voor de ww-veiligheid ).
 • wordt werknemer tot einde arbeidsovereenkomst vrijgesteld van werk?;
 • wie neemt het initiatief tot beëindiging?
 • wat spreken we af over concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding?
 • verlenen partijen elkaar finale kwijting?
 • krijgt werknemer een positief getuigschrift?

Hoe hoog is de transitievergoeding in 2023?

De standaard vergoeding bij ontslag is de zogeheten transitievergoeding, die 1/3 maandsalaris per dienstjaar bedraagt. Die vergoeding heeft in 2023 een maximum van € 89.000.

Wilt u een hogere vergoeding?

Vaak valt via goed onderhandelen een hogere ontslagvergoeding dan de standaard vergoeding te realiseren. Onze Ontslagspecialisten zijn daar erg bedreven in. Wilt u ook een betere regeling?: bel onze specialisten op 0900 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies = GRATIS. U kunt ook een voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2023 bij ons bestellen.

Arbeidsrecht advocaat 2023

advocaat arbeidsrecht 2023

 

 Na de coronajaren 2020 - 2021 werden werknemers en ondernemers in 2022 geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. De prijzen stegen en de economie kwam to stilstand. Dat heeft voor werknemers en werkgevers ingrijpende gevolgen. Lichtpuntje: er is nog altijd voldoende werk en er worden weinig mensen ontslagen. Maar hoe zal dat gaan in 2023? Niemand die dat weet.

Verwachting: meer ontslag zaken 

Een dip in de economie wordt wel voorspeld. Vervelend voor bedrijven, maar ook voor de medewerkers, vooral als ontslag dreigt.

Wat kan een arbeidsrecht advocaat voor u doen?

In onzekere tijden is hulp van een advocaat die de regels kent dringend gewenst. Wat kunnen onze arbeids-advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen werknemers helpen bij:

Wij kunnen werkgevers helpen bij:

 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • informeren over de rechten van werknemers en werkgevers
 • hulp bij arbeidsconflicten
 • hulp bij ontslag

Waarom kiezen voor een arbeidsrechtsrecht advocaat van Ontslagspecialist?

Onze juristen en advocaten zijn geheel gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Wij hebben ruim meer dan 25 jaar ervaring en hebben al duizenden werkgevers en werknemers geholpen met goede resultaten. 

Heeft u in 2023 een arbeidsrechtelijke vraag of zaak?

Neem direct contact op met een advocaat arbeidsrecht van Ontslagspecialist. Eerste advies is vaak GRATIS. Bel 020 160 120 of mail ons.

Let op het concurrentiebeding!

 

 

Een half miljoen euro aan boetes voor overstap naar concurrent

 

concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen. 

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen is en het beding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ( vast contract ). Soms is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract ook toegestaan, maar dan moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Dat een geldig concurrentiebeding serieus moet worden genomen blijkt uit onderstaand geschil dat aan de rechter is voorgelegd.

Wat was het geval?

De werknemer was sinds 2017 als commercieel medewerker in dienst van het Leidse handelsbedrijf West Coast Supply dat handelt in dranken, parfums en verzorgingsartikelen.
Medio 2020 stapte de werknemer over naar de directe concurrent Van Caem.
Korte tijd na zijn overstap, die de werknemer vanzelfsprekend niet aan West Coast Supply had gemeld, kreeg de werkgever gegevens in handen waaruit werd afgeleid dat de werknemer in nagenoeg dezelfde functie actief was voor de concurrent Van Caem. De werknemer maakte bij het uitvoeren van zijn functie gebruik van zakelijke informatie van de oude werkgever.
West Coast Supplies heeft de werknemer voor de rechter gesleept vanwege schending van het concurrentie-, relatie-, en geheimhoudingsbeding uit zijn arbeidscontract.

Verweer werknemer

De werknemer erkende dat hij bij de overstap gebruik had gemaakt van gevoelige bedrijfsinformatie van West Coast Supply.
Als verweer voerde hij aan dat de bepalingen in het arbeidscontract te streng waren, vanwege de termijn van 3 jaar voor de werking van het concurrentie- en relatiebeding. Daarnaast dacht hij dat werkgever geen beroep zou doen op het concurrentiebeding, omdat werkgever dat ook niet gedaan had bij collega’s van hem die al eerder waren overgestapt naar de concurrent. Verder wees hij erop dat hij slechts 2,5 maand voor de concurrent had gewerkt. Ook zijn salaris van 3800,- zou niet in verhouding staan tot de boete. Ten slotte voerde de werknemer aan dat hij in die korte periode bij de werkgever (ca 5 jaren) bloot was gesteld aan ‘pesterijen, scheldkanonnades en intimidatie’.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter meende inderdaad dat de termijn in het concurrentiebeding te lang was, en wijzigde dit naar 1 jaar, de gebruikelijke termijn. Voor het overige ging de rechter niet mee in het betoog van de werknemer. Wegens de erkenning van de werknemer oordeelde de rechter dat er duidelijk sprake was van een flagrante schending van het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en relatiebeding.
Omdat zijn arbeidscontract een maximum van één miljoen euro hanteert en de rechter de boetes matigde, moet de werknemer zijn ex-werkgever een half miljoen euro aan boetes betalen.
De tegenwerping van de werknemer dat de gematigde boete veel te hoog is ten opzichte van zijn inkomsten, werd van tafel geveegd. De kantonrechter vindt de schendingen zo ernstig, dat de hoge boete passend is. Daarbij speelt een rol dat de man zelfs na de ontdekking van zijn overstap nog een tijdje onder een schuilnaam en zzp-constructie voor de concurrent bleef werken.
"Deze overtredingen zijn zeer kwalijk en in hoge mate verwijtbaar, omdat de werknemer zich van de ontoelaatbaarheid van zijn handelen bewust was" aldus de kantonrechter.
Ook wijst de kantonrechter erop dat Van Caem heeft beloofd de boetes voor de werknemer te zullen betalen. Als het bedrijf die belofte nakomt, kan de werknemer nog met de schrik vrijkomen.

Wat valt hiervan te leren?

Bent u werknemer met een concurrentiebeding?, neen dat beding niet lichtvaardig op. Neem het serieus. Onderhandel desnoods met uw huidige werkgever over het beperken of laten vervallen van het concurrentiebeding.

Bent u werkgever?  Neem dan altijd een concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst die u sluit met werknemers op strategische- en 'bedrijfsgevoelige' posities.  Wij kunnen dergelijke arbeidsovereenkomsten voor u opstellen.

 

Gratis ontslag advies


Als je wordt ontslagen komt er veel op je af. Je werk en inkomen staan op het spel.
Je zit bij dreigend ontslag met veel vragen:: kan ik wel worden ontslagen?, heb ik recht op een ontslagvergoeding?, hoe zit het met een ww-uitkering?, enz.

Gezien deze onzekere situatie, zit je waarschijnlijk niet te wachten op nog meer onzekerheid, bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of jurist. Vraag daarom bij Ontslagspecialist naar de mogelijkheden voor gratis rechtshulp bij ontslag.

Gratis advies van Ontslagspecialist

De juristen en advocaten van onze organisatie Ontslagspecialist kunnen je vaak GRATIS helpen bij je ontslagzaak. Dat gaat als volgt. Je belt of mailt met onze specialisten. Je krijgt dan een eerste gratis advies over jouw ontslagsituatie.

Ook onderhandelingen en verdere rechtshulp vaak zonder kosten

Als na het advies over jouw ontslag verdere rechtshulp nodig is, bijvoorbeeld onderhandelingen met je werkgever, dan kunnen wij die onderhandelingen voor je voeren. Bij die onderhandelingen zullen wij proberen de kosten voor rechtshulp te verleggen naar werkgever. Meestal lukt dat. Je hebt dan zelf geen kosten voor de onderhandelingen met je werkgever en het vastleggen van het onderhandelingsresultaat.

gratis ontslag advies


Ervaren advocaten en juristen

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn allen geheel gespecialiseerd in het ontslagrecht en hebben meer dan 20 jaar ervaring. We kunnen hierdoor jouw kansen in een ontslagzaak goed inschatten en je uitstekend adviseren en vertegenwoordigen. Het is dan ook niet voor niets dat wij zeer hoog scoren met reviews.
Wat kunnen wij vaak regelen bij ontslag?
Als wij in de bres springen voor jouw ontslagzaak, kunnen wij vaak veel voor je regelen. Denk aan:

 • Voorkomen van ontslag
 • Een andere functie
 • Ontslagvergoeding
 • Ww-veilige regeling
 • Vrijstelling van werk met loondoorbetaling
 • Uitbetalen vakantiedagen en vakantiegeld
 • Verval concurrentiebeding
 • Outplacement vergoeding
 • Overname auto, telefoon, laptop
 • Positief getuigschrift.

Wil jij ook de beste ontslagregeling?


Als je ontslaghulp aan ons vraagt, zullen wij altijd voor het beste resultaat voor jou gaan. Meestal kan dat gratis. Jouw belangen staan bij ons voorop! Wil jij ook de beste regeling? Bel ( 020 6160 120 ) of mail ons direct. Wij staan klaar om je te helpen. 1e advies geheel Gratis.

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist