headermetsterrenv10

Wat is een CAO?


CAO is de afkorting van de collectieve arbeidsovereenkomst.
De CAO is in feite een collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst. De CAO is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Voor ongeveer 80% van de werknemers geldt een cao.

De CAO werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst

De cao is direct van invloed op de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Er wordt dan gesproken van de doorwerking van de cao bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst.

De CAO bepalingen kunnen van toepassing zijn op de individuele arbeidsovereenkomst , ook als de werkgever en werknemer geen lid zijn van de CAO partijen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als
de cao-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, waardoor deze bepalingen ook van toepassing zijn op alle arbeidsovereenkomsten binnen de werkingssfeer van de cao, ook die van niet-leden. Ook kunnen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst de cao-bepalingen uitdrukkelijk van toepassing verklaren.


Informatie over de vraag of een cao algemeen verbindend is verklaard kan gevraagd worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de cao’s moeten worden aangemeld.

Kan de CAO afwijken van de wet?

De CAO is geregeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Aldaar valt de lezen dat de cao van toepassing kan zijn op arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan, maar ook op arbeidsovereenkomst die al bestaan.

Twee soorten CAO's:
Er bestaan twee soorten cao’s: de standaard cao en het minimum cao. Een standaard cao houdt in dat de voorwaarden precies geregeld zijn. Afwijken is niet mogelijk, ook niet als dat ten gunste is van de werknemer. Bij een minimum cao is er juist een ondergrens bepaald. Afwijkingen van de minimum cao ten gunste van de werknemer zijn geldig, afwijkingen van de minimum cao ten nadele van de werknemer niet. 

Duur CAO en nawerking

Een cao mag een werkingsduur hebben van maximaal vijf jaar. In de praktijk worden cao’s voor één of twee jaar afgesloten. De cao kan van rechtswege eindigen of worden opgezegd. Meestal is echter sprake van uitdrukkelijk of stilzwijgende verlenging. De hoofdregel is dat een cao nawerkt en de arbeidsvoorwaarden derhalve blijven bestaan totdat partijen een nieuwe afspraak maken.
Partijen kunnen de nawerking echter uitsluiten of hierover andere afspraken maken, bijvoorbeeld door aan de nieuwe cao terugwerkende kracht te verlenen.

Bij u geen cao van toepassing? regel zelf een goede arbeidsovereenkomst

Als er geen cao-bepalingen op uw situatie van van toepassing zijn kan u zelf met uw werknemer of werkgever afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden dan wel de algemene regels van de arbeidswetgeving, zoals de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, en het Burgerlijk Wetboek. Zorg er voor dat deze afspraken duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd. Voorbeelden van arbeidsovereenkomsten kunt u bestellen via: arbeidsovereenkomst bepaalde tijd of vast contract. Of bel 0900 123 73 24 of mail voor advies.

 cao

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist