Voorbeeld protestbrief tegen ontslag op staande voet

U bent werknemer en op staande voet ontslagen. U vindt het ontslag niet terecht. Bestel dan onze model protestbrief waarbij u protesteert tegen het ontslag op staande voet en waarbij u loondoorbetaling claimt en zich beschikbaar houdt voor werk. De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.

Let op: als werkgever het ontslag niet intrekt dient uw zaak binnen 2 maanden na ontslag aan de rechter voorgelegd te worden, waarbij onze Ontslagspecialisten u kunnen helpen.