headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst zwangerschap

Vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Veel arbeidsovereenkomsten worden tegenwoordig beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer de voorwaarden regelen en opschrijven hoe zij uit elkaar gaan. De reden dat de vaststellingsovereenkomst zo populair is is omdat een vaststellingsovereenkomst - mits goed geregeld - WW veilig is. Bovendien voorkomt het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een kostbare en onzekere procedure bij het UWV of de rechter.

Ontslagredenen aangaan vaststellingsovereenkomst

Er kunnen diverse redenen voor ontslag zijn, dus ook voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een situatie van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of bedrijfseconomische redenen.

Moet je akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Als een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is het voor werknemer de vraag of hij/zij daarmee akkoord moet gaan. Vooropgesteld dient te worden dat het aangaan van een vaststellingsovereenkomst nooit verplicht is. Wel kan het verstandig zijn. Dat laatste is met name het geval als werkgever een goede ontslaggrond heeft en een gunstige regeling aanbiedt, bijvoorbeeld een hoge ontslagvergoeding.

Aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Het komt uiteraard voor dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt aan een zwangere werkneemster. Voor de werknemer die zwanger gelden echter bijzondere regels.

De zwangere werkneemster geniet een extra ontslagbescherming. Er geldt een zogeheten opzegverbod. Wil de werkgever de arbeidsverhouding beëindigen tijdens de zwangerschap dan zal hij hiertoe weinig kans zien, gelet op het opzegverbod dat van toepassing is. In verband met het opzegverbod kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken na de werkhervatting.

Uitzonderingen op het opzegverbod: Het opzegverbod geldt niet als er sprake is van bedrijfssluiting. Het opzegverbod geldt ook niet bij een ontslag op staande voet ( dringende reden veroorzaakt door werknemer ) en faillissement van werkgever.

Is er sprake van een contract voor bepaalde tijd, dan kan het contract tijdens de zwangerschap aflopen. Let op: De zwangere werkneemster kan het niet verlengen van het contract aanvechten indien zij aannemelijk kan maken dat de werkgever het contract niet heeft verlengd vanwege haar zwangerschap. Datzelfde geldt voor een beëindiging in de proeftijd.

Hoewel werkgever en werknemer een ww-veilige vaststellingsovereenkomst aan kunnen gaan tijdens zwangerschap, doet werknemer daar niet altijd verstandig aan. Immers als zwangere werknemer zal je minder snel een nieuwe baan vinden. 

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Omdat een zwangere werknemer minder snel een andere baan vindt, doet zij er vaak verstandig aan niet akkoord te gaan met een aangeboden vaststellingsovereenkomst, of goed te onderhandelen over betere beëindigingsvoorwaarden. Onze gespecialiseerde advocaten en juristen kunnen u daarbij helpen.

Vraag rechtshulp

Als u zwanger bent of zojuist bevallen, komt er veel op uw af. Als werkgever in die situatie een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is professionele rechtshulp gewenst en raadzaam. Bel onze specialisten 0900 - 123 73 24 of mail..

Eerste advies is GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2020 Ontslagspecialist