headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

 

vaststellingsovereenkomst ontslag

Als een werknemer ziek is kan hij niet of nauwelijks worden ontslagen. Er geldt bij ziekte een zogeheten opzeg- of ontslagverbod.

Na 2 jaar ziekte vervalt het wettelijk opzegverbod en kan de werkgever een ontslagvergunning voor de zieke- /arbeidsongeschikte werknemer aanvragen bij het UWV.

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziek zijn?

De werknemer die na 2 jaar ziek zijn ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding kan fors uitvallen, vooral als de werknemer al lang in dienst is.

Het slapende dienstverband

Veel werkgevers kiezen er voor om de werknemer die 2 jaar ziek is niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Omdat deze werkgevers dus niet tot ontslag overgaan, zijn zij ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Gedupeerde werknemers

De werknemers die slapend in dienst worden gehouden hebben dus geen recht op een transitievergoeding en zijn ‘gedupeerd’.
Inmiddels hebben een aantal gedupeerde werknemers hun zaak voorgelegd aan de rechter. Maar de rechters oordeelden telkens dat: er geen verplichting voor de werkgever bestaat de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook als de werknemer 2 jaar of langer ziek is.
Het komt er dus op neer dat een werknemer geen transitievergoeding of vergoeding anderszins kan afdwingen bij een slapend dienstverband.

Regering werkt aan oplossing

Afgezien van het onderwerp transitievergoeding is geen enkele partij gebaat bij het slapend in stand houden van een dienstverband. Werknemer kan – zoals gezegd – geen aanspraak maken op een transitievergoeding, terwijl werkgever mogelijk in de toekomst geconfronteerd wordt met een van ziekte herstelde werknemer die weer bij hem aan de slag wil.
Gegeven de voor alle partijen nadelige situatie van het slapende dienstverband, werkt het kabinet Rutte III aan een oplossing. Het is de bedoeling dat werkgevers die werknemers die 2 jaar of langer ziek zijn ontslaan, de te betalen transitievergoeding gecompenseerd krijgen uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Dat zal gaan gelden voor alle langdurig ( 2 jaar of langer) zieke werknemers die ná 30 juni 2015 zijn of worden ontslagen. De beoogde regeling heeft dus terugwerkende kracht.

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken is het de bedoeling dat de compensatie regeling ( die dus van toepassing is op ontslagzaken vanaf 1 juli 2015 ) uiterlijk 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Wat te doen bij aanbod vaststellingsovereenkomst bij langdurige ziekte?

Als Ontslagspecialist worden wij veelvuldig geconfronteerd met langdurig zieke werknemers die een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst krijgen gepresenteerd, waarbij geen of een zeer beperkte transitievergoeding wordt aangeboden. Op zichzelf mag een werkgever een dergelijk aanbod doen. Echter als werknemer hoeft u dat aanbod niet te accepteren. Als werknemer kunt u uw werkgever er op wijzen dat wettelijke regeling aanstaande is waarbij de werkgever volledig wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding. Vraag werkgever daarom om de transitievergoeding. Laat desnoods een voorwaarde in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat de transitievergoeding pas hoeft te worden voldaan zodra de aanstaande wettelijke regeling daadwerkelijk is ingevoerd.

Vraag rechtshulp bij uw vaststellingsovereenkomst

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn zeer ervaren in het beoordelen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomst. Neem daarom altijd contact met ons op als u een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Wij kunnen u adviseren en met uw werkgever onderhandelen voor het beste resultaat. Dus heeft u juridisch advies en rechtshulp nodig bij uw vaststellingsovereenkomst? Bel : 0900 – 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2020 Ontslagspecialist