headermetsterrenv10

Personeel ontslaan - wanneer mogelijk? Gratis 1e advies

 

 

Personeel ontslaan is geen fijne aangelegenheid. Als het bedrijfseconomisch een stuk minder gaat of u wilt uw bedrijf verkopen zonder personeel, is het echter een noodzakelijk kwaad en moet u als werkgever daarmee aan de slag.

Er zijn diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Hieronder volgen de belangrijkste manieren bij verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden.

Uiteraard kunt u besluiten om arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan niet te verlengen.

Personeel ontslaan met wederzijds goedvinden

Ook kunt u met uw werknemer proberen af te spreken om de arbeidsovereenkomst voortijdig stop te zetten. De meeste werknemers zullen daar niet akkoord mee gaan zonder een ontslagvergoeding. Als de werknemer niet ‘overvraagt’, is het verstandig akkoord te gaan met de gevraagde ontslagvergoeding. Ter voorkoming van misverstanden dient het einde van de arbeidsovereenkomst dan te worden vastgelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Met behulp van deze overeenkomst kan de werknemer normaal gesproken een WW-uitkering verkrijgen.

Personeel ontslaan via UWV 

Indien u er niet in slaagt om met de werknemer tot een vergelijk te komen, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV-werkbedrijf  U dient een inhoudelijk goed onderbouwde aanvraag in te dienen bij het UWV. Het UWV heeft daarvoor speciale en verplicht te gebruiken formulieren ontwikkeld. Met name dient de werkgever daarbij aan te geven hoe hij er bedrijfseconomisch voorstaat en wat de prognose is voor de nabije toekomst. Bij een dergelijk verzoek voor het ontslaan van personeel dienen de financiële gegevens, bijvoorbeeld jaarrekeningen, van het bedrijf toegevoegd te worden.

Ook dient u bij een verzoek voor ontslag van personeel aan te geven welke andere kostenbesparende maatregelen u heeft genomen en welke inspanningen u hebt verricht om de werknemer te herplaatsen, bijvoorbeeld bij een andere werkgever. U dient bij dit alles tevens mede te delen waarom u voor een bepaalde werknemer of werknemers kiest om te ontslaan en niet voor anderen. Bij uw keuze dient u zoveel mogelijk het zogenaamde afspiegelingsbeginsel in acht te nemen. Dit laatste komt er kort gezegd op neer dat verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen van het personeel met uitwisselbare functies de werknemer(s) met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag in aanmerking komt.

Indien het UWV u de gevraagde toestemming verleent, dient u binnen 4 weken na afgifte van de vergunning de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer op te zeggen. De werknemer heeft recht op de wettelijke transitievergoeding.

Ontslag op staande voet

Als uw werknemer het erg bont maakt en de regels ernstig overtreedt, dan is wellicht ontslag op staande voet op zijn plaats. Voor de strenge voorwaarden die gesteld worden aan een ontslag op staande voet klikt u op: dringende reden.

Eén van de voorwaarden is dat u het ontslag op staande voet op een juridisch correcte wijze aanzegt. Om u daarbij behulpzaam te zijn vervaardigde Ontslagspecialist voor u een voorbeeld ontslag op staande voet brief, die u hier kunt downloaden in een bewerkbaar Word-formaat.

Laatste waarschuwing

Wilt u uw werknemer nog niet ontslaan maar hem/haar een 'laatste waarschuwing' geven, download hieronder dan ons juridisch correcte voorbeeld van een laatste-waarschuwingsbrief. U versterkt hiermee uw juridische positie!

voorbeeldbrief laatste waarschuwing

Wie kan u helpen bij personeel ontslaan.

Omdat het arbeidsrecht niet eenvoudig is en ontslagprocedures complex kunnen zijn, is het raadzaam bij het ontslaan van personeel juridische hulp in te schakelen. Dit voorkomt pijnlijke en kostbare missers.

Werknemers ontslaan tijdens corona

Veel ondernemers hebben het moeilijk tijdens de corona crisis. Bedrijven zijn deels of geheel op slot, maar de kosten lopen door. Wat zijn de mogelijkheden voor het ontslaan van personeel tijdens corona? Bel of mail onze specialisten.

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn geheel gespecialiseerd in het ontslaan van personeel en kunnen u dan ook uitstekend van dienst zijn. Niet alleen bij het ontslaan van personeel om bedrijfseconomische redenen, maar ook bij ontslag vanwege disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en ontslag op staande voet.
Bel daarom direct 0900 - 123 73 24 of  mail

Bent u ondernemer of werkgever?  Sluit dan een juridisch abonnement bij ons af door te klikken op: juridisch abonnement. U heeft dan voor een zeer beperkt tarief uw 'eigen' juridische afdeling.

 

 personeel ontslaan

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist