headermetsterrenv10

Overgang van onderneming - wat zijn uw rechten?

 


Wat gebeurt er met uw arbeidsovereenkomst indien het bedrijf (of bedrijfsonderdeel) waar u werkt wordt verkocht of op een andere wijze overgedragen? Blijven uw arbeidsvoorwaarden hetzelfde? Kunt u worden ontslagen
Voor dergelijke situaties die vaak te kwalificeren zijn als ‘overgang van onderneming’ gelden bijzondere regels, waarover hieronder meer.

overgang van onderneming

Regels bij overgang van onderneming (bedrijfsoverdracht)

In geval er sprake is van overgang van onderneming gaan alle betrokken werknemers met behoud van al hun rechten en verplichtingen automatisch over naar de verkrijgende ondernemer die dan de nieuwe werkgever wordt. Bovendien mogen werknemers niet wegens een overgang van onderneming worden ontslagen.
Het is daarom zaak om als werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekenen die minder gunstige arbeidsvoorwaarden bevat.

Wanneer is sprake van een overgang van onderneming?


Onderneming
Voor de toepasselijkheid van de regels voor ‘overgang van onderneming’ is het essentieel dat er sprake is van een onderneming. De onderneming hoeft geen bepaalde rechtsvorm te hebben. Niet de gehele onderneming hoeft overgedragen te worden; de regels zijn bij de overdracht van een vestiging of een bedrijfsonderdeel ook van toepassing.
Het is ook mogelijk dat bepaalde werkzaamheden van de onderneming worden afgestoten of er wordt bijvoorbeeld gefuseerd met een andere onderneming. De kans is groot dat er in die gevallen eveneens sprake is van ‘overgang van onderneming’ (bedrijfsovergang).

Elementen die kunnen duiden op overgang van onderneming
Er zijn verschillende factoren waar naar gekeken kan worden om vast te stellen of er sprake is van overgang van onderneming:
-    De aard van de onderneming moet dezelfde blijven. Indien een onderneming compleet verandert,   is er geen sprake van een overgang van de onderneming.
-    Indien er activa is overgedragen, kan dit een indicatie zijn voor een overgang van onderneming.
-    De overname van personeel duidt ook op een overgang van onderneming. Met name belangrijk bij arbeidsintensieve sectoren, zoals de schoonmaaksector.
-    Als de klantenkring dezelfde is, spreekt dit voor een overgang van onderneming.
-    In welke mate komen de activiteiten voor en na de overgang met elkaar overeen?

Dit zijn slechts richtinggevende factoren voor het vaststellen of er sprake is van een overgang van onderneming.

Wie gaan er mee over?

Situatie 1: De hele onderneming gaat over

De hoofdregel is dat personen een arbeidsovereenkomst moeten hebben bij de werkgever wiens onderneming overgaat.

De uitzendkracht gaat niet mee over wanneer de onderneming waar hij werkzaam is overgaat, want er is een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. Vergelijkbare situaties kunnen  zich voordoen binnen een concern waar de werknemers een arbeidsovereenkomst hebben met de moedermaatschappij of een personeels-bv.

Situatie 2: Een deel van de onderneming gaat over

In het geval dat slechts een gedeelte van de onderneming overgaat, biedt het criterium dat iemand een arbeidsovereenkomst heeft geen oplossing; alle werknemers hebben immers een arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever. In deze situatie gaat het om de zogeheten ‘toerekeningsvraag’, oftewel of de werknemer betrokken was bij dit onderdeel.

Voorbeeld:  Onderneming A handelt in herenkleding en in dameskleding. Onderneming B neemt de afdeling herenkleding over van onderneming A. Alleen de werknemers die (voor het grootste deel) werkzaam zijn op de afdeling herenkleding gaan dan mee over.

Een werknemer is niet meer betrokken indien de werknemer bijvoorbeeld is geschorst zonder dat enig uitzicht op terugkeer in diens oude functie bestaat.

Heeft een werknemer de keuze om niet mee over te gaan?

Deze keuze heeft de werknemer zeker. Indien de werknemer uitdrukkelijk mededeelt af te zien van zijn recht op overgang, zal er geen arbeidsovereenkomst ontstaan met verkrijger van de onderneming. Echter, de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever eindigt wel van rechtswege op hetzelfde moment. De (ex)werknemer zal dan ook geen aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering.

Faillissement

De bepalingen omtrent overgang van onderneming zijn niet van toepassing wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard.

Pensioen

Voor pensioen is een uitzondering gemaakt op de hoofdregel bij bedrijfsoverdracht dat alle arbeidsvoorwaarden mee over gaan. Er zijn drie situaties mogelijk:

1. De oude werkgever heeft geen pensioenregeling en de verkrijger wel.

In dat geval wordt deze pensioenregeling ook voor de nieuwe werknemers toegankelijk.

2. De oude werkgever heeft wel een pensioenregeling en de verkrijger niet.

In dit geval gaat de hoofdregel op, namelijk dat de arbeidsvoorwaarden mee over gaan en de pensioenregeling zal moeten worden voortgezet.

3. De oude werkgever heeft wel een pensioenregeling en de verkrijger ook.

In dit geval mag de verkrijgende werkgever bepalen welke pensioenregeling hij toe gaat passen op de overgenomen werknemers.

Reorganisatie ontslag na overgang van onderneming

Nadat de overgang van onderneming een feit is, kan de situatie ontstaan dat de overnemende werkgever te veel personeel heeft. Zo kunnen sommige functies dubbel bezet zijn. De werkgever kan dan besluiten personeel te ontslaan. Voor de regels die bij een dergelijk reorganisatie ontslag gelden klikt u op reorganisatie ontslag.

Belangrijk om te weten is dat dienstjaren (arbeidsjaren) die bij de vorige werkgever zijn gemaakt meetellen voor de anciënniteit'.

Hulp van Ontslagspecialist

In de praktijk blijkt de situatie van overgang van onderneming veel verwarring mee te brengen bij de werknemers. Ontslagspecialist kan u adviseren en waar nodig uw rechten verdedigen bij een overgang van onderneming of ontslag bij bedrijfsoverdracht.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u vragen heeft over overgang van onderneming. Eerste advies is GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten