headermetsterrenv10

Opzegtermijn Arbeidscontract - welke termijn in acht nemen?

 

Bij het nemen van ontslag door de werknemer, evenals bij het ontslaan van een werknemer door de werkgever, moeten partijen zich aan de opzegtermijnen houden. Wat is nou precies die opzegtermijn voor het arbeidscontract? Ofwel, wat is de termijn die de werknemer of de werkgever in acht moet nemen voordat de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden?

De lengte van deze termijn wordt vermeld in het arbeidscontract of de CAO . Indien deze echter niet bestaan, of over een opzegtermijn niets vermelden, gelden de wettelijke termijnen. In de meeste gevallen is de termijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. 

De wettelijke opzegtermijnen zijn als volgt:


arbeidsovereenkomst korter dan 5 jaar:           1 maand opzegtermijn
duur arbeidsovereenkomst 5-10 jaar:               2 maanden opzegtermijn
duur arbeidsovereenkomst 10-15 jaar  :           3 maanden opzegtermijn
duur arbeidsovereenkomst langer dan 15 jaar:  4 maanden opzegtermijn


Een andere optie is het per direct beëindigen van het dienstverband, hiervoor is wel instemming van beide partijen vereist.

De eerste dag van de volgende maand is wanneer de opzegtermijn gaat lopen. Hiervan kan afgeweken worden in geval dat in het bedrijf een andere gewoonte heerst of wanneer hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn kan een schadevergoedingsplicht tot gevolg hebben. Deze bestaat dan over het algemeen uit het niet betaalde loon in vergelijking met een situatie waarin wel de juiste termijnen zouden zijn gebruikt.

Heeft u een vraag, probleem of conflict in verband met de opzegtermijn van het arbeidscontract? Neem dan contact op via de mail of bel:  0900-1237324. Het eerste telefonisch consult is GRATIS

 opzegtermijn arbeidscontract

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist