headermetsterrenv10

Ontslagbrief - hoe opstellen? Download voorbeeld brieven

Ontslagbrief


Als u zelf als werknemer uw arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, kan dit meestal vrij eenvoudig. U stuurt uw werkgever een ontslagbrief met inachtneming van de opzegtermijn.

Indien uw werkgever u wilt ontslaan kan hij niet volstaan met een ontslagbrief waarbij de opzegtermijn in acht wordt genomen. De werkgever heeft namelijk een opzegvergunning nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Op deze algemene regeling bestaan een aantal uitzondering.
Hieronder gaan wij in op de uitzonderingen en de opzegvergunning.

Ontslagbrief met opzegvergunning

Een werkgever heeft altijd een goede reden nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De belangrijkste redenen zijn de bedrijfseconomische reden of een reden gelegen in de persoon van de werknemer. De laatste categorie gaat met name over het niet goed functioneren (disfunctioneren ) van de werknemer.

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV gaat vervolgens na op de opgegeven reden aanwezig is en ontslag rechtvaardigt. Bij die procedure kan werknemer verweer voeren.

Indien het UWV de ontslagvergunning verleent kan werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. 

Uitzonderingen op ontslagbrief met opzegvergunning:

Contract voor bepaalde tijd

Veel arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde tijd aangegaan, bijvoorbeeld voor 6 maanden of een jaar. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst aan het einde van die bepaalde tijd niet voort wenst te zetten, heeft hij geen opzegvergunning nodig. De werkgever kan volstaan met de mededeling dat arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Dit kan zelfs mondeling, een ontslagbrief is niet noodzakelijk.

Ontbinding via de kantonrechter

Indien de werkgever een goede reden heeft voor ontslag, hoeft hij de zaak niet per sé voor te leggen aan het UWV. De werkgever kan namelijk ook kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Voordeel van die procedure voor de werkgever is dat de procedure bij de kantonrechter meestal minder tijd vergt en de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan laten beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Anders dan het UWV kan de kantonrechter echter wel een ontslagvergoeding toekennen.
Indien u een ontslagbrief ontvangt waarbij de werkgever een procedure bij de kantonrechter aankondigt, neem dan direct contact met ons op. Mogelijk kunnen wij uw ontslag voorkomen of een hoge ontslagvergoeding bepleiten.

Ontslagbrief met ontslag op staande voet

Het kan ook zijn dat werkgever een werknemer op staande voet ontslaat. Dat kan alleen indien de werknemer zich zodanig heeft misdragen dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk dient te eindigen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diefstal, fraude, geweld, of frequent te laat komen ondanks diverse waarschuwingen.

Voorwaarde bij ontslag op staande voet is dat het ontslag (vrijwel) onmiddellijk moet worden gegeven zodra werkgever op de hoogte is met de ‘misstand’.
Indien u een op staande voet ontslagbrief ontvangt, kunnen wij voor u nagaan of de opgegeven reden voldoende is voor ontslag op staande voet en of het ontslag tijdig is gegeven.
Neem daarom direct contact met ons op indien u op staande voet ontslagen bent.

Bent u werkgever?

Als uw werknemer zich niet goed gedraagt en u wilt hem een laatste waarschuwing geven of op staande voet ontslaan dan is het van uiterst belang dat dit op een juridisch correcte wijze gebeurt. Download daarom hieronder een van onze voorbeeldbrieven die voor u zijn opgesteld door onze juristen/advocaten.

laatste waarschuwingsbrief

ontslag op staande voet brief

 

Brief voor ontslag met wederzijds goedvinden.

De meest voorkomende ontslagbrief is het ‘ontslagvoorstel’.  De werkgever is hierbij van mening dat er een goede reden is voor ontslag, maar wenst er liever ‘onderling uit te komen' met werknemer in plaats van te procederen bij het UWV of de kantonrechter.
Om er onderling uit te kunnen komen, biedt de werkgever meestal, vergezeld met de ontslagbrief, een vaststellingsovereenkomst ( ook wel ‘beëindigingsovereenkomst’ genaamd) aan, al dan niet met een ontslagvergoeding.
Indien u een dergelijke ontslagbrief met beëindigingsvoorstel ontvangt, is het van uiterst belang dat u dit voorstel door ons laat toetsen. Wij kunnen voor u nagaan of de beëindigingsovereenkomst WW-veilig is en of de geboden ontslagvergoeding kan worden verhoogd. Zo gewenst kunnen wij namens u een tegenvoorstel doen aan uw werkgever om een betere regeling te bewerkstelligen.

Direct actie:
Wanneer u vragen heeft over een door u ontvangen ontslagbrief, of als u een ontslagbrief wenst te versturen, contacteer dan eerst een jurist/advocaat van onze organisatie Ontslagspecialist alvorens tot actie over te gaan. U kunt bellen op het telefoonnummer 0900 - 123 73 24 of naar ons mailen. Het eerste advies is geheel GRATIS.


ontslagbrief

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist