headermetsterrenv10

Uitkering bij ontslag - ontslagvergoeding? ww-uitkering?

 

Heeft u recht op een uitkering bij ontslag?

Bij een uitkering bij ontslag valt aan twee zaken te denken, namelijk:

-heb ik recht op een ontslaguitkering, ook wel ontslagvergoeding genoemd?

-heb ik na het ontslag recht op een ww-uitkering?

Het gaat hier om geld. Des te belangrijker om bij deze vragen stil te staan, te meer nu u door het ontslag uw salaris inkomen verliest.

Ontslagvergoeding

In het algemeen kunnen werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn bij ontslag aanspraak maken op een ontslagvergoeding, die per 1 juli 2015 in de wet is verankerd en transitievergoeding is genoemd.  Maar hierop zijn uitzonderingen. Werknemer dient niet het ontslag zelf veroorzaakt te hebben door zich bijvoorbeeld te misdragen. Het ontslag dient niet 'ernstig verwijtbaar'te zijn. Ook kan in sommige gevallen de transtievergoeding niet te realiseren zijn als de werkgever geen of te weinig geld heeft.  Juristen noemen dit het "Habe nichts, habe wenig" principe.  De wet heeft daarom een uitzondering opgenomen voor kleine MKB-bedrijven. Daarin is bepaald dat voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst maanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten indien het bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst heeft en het ontslag heeft plaatsgevonden ten gevolge van de slechte finaciële situatie van werkgever. 

Voor meer informatie over de ontslagvergoeding en de berekening daarvan verwijzen wij u naar onze speciale webpagina over dit onderwerp. U kunt daarvoor klikken op ontslagvergoeding..

ww uitkering bij ontslag

De meeste werknemers die ontslagen worden hebben na het ontslag recht op een ww-uitkering. De ww uitkering bedraagt in de eerste twee maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende loon en daarna 70%. Hoelang de ontslagen werknemer recht heeft op een ww-uitkering na ontslag hangt af van zijn arbeidsverleden.

Niet in alle gevallen is er recht op een ww uitkering na ontslag. De belangrijkste uitzondering betreft de werknemer die 'verwijtbaar' werkloos wordt.

Voor nadere details over ontslag en ww uitkering klikt u op ontslag en ww.

U kunt ook bellen (0900 - 123 73 24) of mailen met onze ontslagspecialisten.

Het eerste advies is gratis.

uitkering bij ontslag

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist