headermetsterrenv10

Ontslag bij fraude

 

ontslag bij fraude


Een werknemer die zijn werkgever benadeelt door fraude te plegen, kan in de meeste gevallen op staande voet worden ontslagen. Toch is dat niet altijd zeker, want de rechter kan alle omstandigheden laten meewegen, bijvoorbeeld ziekte of een psychische stoornis van de werknemer. Onderstaand leest u een voorbeeld daarvan. Heeft u hulp nodig bij ontslag op staande voet, bel 0900 123 73 24 of mail dan onze Ontslagspecialisten.

 

Opmerkelijke ontslagzaak: werknemer steelt € 193.000 van werkgever en eist ontslagvergoeding

Werknemer een vrouw van 31 jaar is in 2012 in dienst getreden van een orthodontist. Zij was aanvankelijk werkzaam als leerling-tandartsassistente en later als baliemedewerkster/administratief medewerkster.
Werknemer kampt met psychische problemen. Uit een brief van haar psycholoog, volgt dat zij is gediagnostiseerd met persoonlijkheidsproblematiek (borderline en dwangmatigheid) en een eetstoornis.
Medio 2013 heeft werknemer voor ruim € 18.000 aan spullen gekocht met geld van de praktijk. Werkgever heeft haar toen niet ontslagen, maar haar een tweede kans gegund onder voorwaarde dat zij zich psychologisch zou laten behandelen.
Werknemer heeft gedurende 9 maanden een intensieve dagbehandeling gevolgd bij GGZ. Tijdens deze behandeling heeft werknemer een aantal uren per week werkzaamheden voor werkgever verricht.
Eén van de werkzaamheden van werknemer in haar functie van administratief medewerkster was het klaarzetten van betaalopdrachten van de bankrekening van werkgever in de digitale betaalomgeving.

Fraude

Op 31 januari 2019 heeft werkgever geconstateerd dat er grote bedragen zijn overgemaakt van zijn bankrekening naar de bankrekening(en) van werknemer. Die dag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen partijen en heeft werknemer erkend dat zij gedurende twee jaar (vanaf januari 2017) ten onrechte aan zichzelf betalingen heeft verricht. Zij heeft toegelicht hoe zij dit heeft gedaan. Bij het klaarzetten van de betalingen vulde werknemer de namen van bekende leveranciers in. In plaats van het bankrekeningnummer van de leverancier, vulde zij haar eigen bankrekeningnummer in. Werknemer zorgde er vervolgens voor dat het digital boekhoudsysteem in overeenstemming was met de inkoop- en verkoopgegevens. Op die manier heeft werknemer in totaal ongeveer € 193.000 van werkgever ontvreemd.

Werkgever heeft werknemer op 31 januari 2019 on non actief gesteld en op 4 februari 2019 op staande voet ontslagen.

Shopverslaving

Dit pikte werknemer niet. Zij stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Voor het geval dat niet zou lukken en het ontslag in stand zou blijven vorderde zij de wettelijke transitievergoeding.
Werknemer stelt dat zij een shopverslaving heeft en er geen sprake is van opzet of schuld is. Haar handelen vloeit voort uit haar persoonlijkheidsstoornissen en heeft uitsluitend tot doel gehad om haar shopverslaving te voeden.
Verder stelt werknemer dat zij door haar shopverslaving geen controle had over haar impulsen en dat zij dus niet uit vrije wil heeft gehandeld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat niet is gebleken dat er in dit geval sprake is van een medische verklaring voor het gedrag van werknemer. In de jaren dat werknemer geld heeft ontvreemd was zij onder behandeling van een GZ-psycholoog. Uit verslagen blijkt niet dat er bij werknemer sprake is (geweest) van een ernstige shopverslaving en/of dat zij in die periode ten aanzien van haar handelen niet of sterk verminderd in staat was om haar wil in vrijheid te bepalen. Aldus kan volgens de rechter niet worden vastgesteld dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het handelen van werknemer en haar persoonlijkheidsproblematiek. Zelfs indien het verband tussen de ziekte en het handelen van werknemer moet worden aangenomen, acht de kantonrechter toekenning van een transitievergoeding aan een stelende werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De kantonrechter wijst de verzoeken van werknemer af.

Samengevat: de meeste fraude zaken leiden tot ontslag. Maar de rechter zal serieus een eventueel verweer onderzoeken.  Heeft u te maken met fraude of ontslag, bel 0900 123 73 24 of mail ons.

 

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist