headermetsterrenv10

ontslagadvies

Vaststellingsovereenkomst controleren - Gratis 1e advies


Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst ( ontslagovereenkomst ) aan. Ontslag en verlies van inkomen dreigt. Hoe weet u of de aangeboden vaststellingsovereenkomst goed is? Kan de overeenkomst worden verbeterd? Is een hogere ontslagvergoeding mogelijk? , hoe zit het met een concurrentiebeding, vrijstelling van werk , ww-rechten en andere zaken? Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door onze specialisten voordat u akkoord gaat.

Waarop controleren wij uw vaststellingsovereenkomst?

Er zijn veel aspecten waarop wij uw vaststellingsovereenkomst controleren. Hieronder noemen wij alvast enkele daarvan.

Einddatum: is de voorgestelde einddatum van de arbeidsovereenkomst gunstig? Of is er een andere einddatum beter en onderhandelbaar?

Opzegtermijn: neemt werkgever de juiste opzegtermijn in acht? Welke opzegtermijn geldt er wettelijk?

WW-veilig: is de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Ontslagvergoeding: hoe hoog is de aangeboden ontslagvergoeding of transitievergoeding? Is de vergoeding hoog genoeg? Met welke argumenten is de vergoeding te verhogen?

Eindafrekening: wat krijg ik bij de eindafrekening? Worden overuren betaald?, vakantiegeld, 13e maand, bonussen, etc?

Vrijstelling van werk: kan ik vrijgesteld worden van werk tot einddatum van de arbeidsovereenkomst? Hoe zit het dan met mijn vakantiedagen?

Concurrentiebeding, relatiebeding: vervallen deze bedingen? Kunnen deze bedingen ‘wegonderhandeld’ worden?

Boetebedingen: in de vaststellingsovereenkomst staan boetebedingen opgenomen. Moet ik daarmee akkoord gaan?

Ziek of zwanger: ik ben ziek, ik ben zwanger. Is het verstandig een vaststellingsovereenkomst aan te gaan? Heb ik dan wel recht op een ww-uitkering of Ziektewetuitkering?

Overdracht werk: hoe gaat de overdracht van mijn werk? In hoeverre moet ik beschikbaar blijven?

Studiekosten: moet ik studiekosten terug betalen, of worden deze kwijtgescholden?

Vergoeding advocaatkosten: ik heb advies nodig van een advocaat voor hulp bij de vaststellingsovereenkomst. Dient mijn werkgever deze kosten tevergoeden?

Afscheid van werk en collega’s: hoe is het afscheid van de werkgever en collega’s geregeld? Hoe wordt mijn vertrek gecommuniceerd?

Getuigschrift: het ik recht op een positief getuigschrift? Wat te doen als werkgever dat niet aanbiedt?

Finale kwijting: in de vaststellingsovereenkomst is ‘finale kwijting’ opgenomen. Wat betekent dat?

Herroeping: kan ik de getekende vaststellingsovereenkomst herroepen?

Ontslagspecialist controleert gratis uw beëindigingsovereenkomst

Bij een ontslagvoorstel zijn veel aspecten van belang. Een fout of misser kan veel narigheid veroorzaken. Laat daarom uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door onze experts. Wij doen dit werk al meer dan 25 jaar en hebben meer dan 12.000 ontslagzaken behandeld.
Bel 0900 123 73 24 of mail voor advies. Het 1e advies is GRATIS.

vaststellingsovereenkomst controleren 

Uitkering bij ontslag - ontslagvergoeding? ww-uitkering?

 

Heeft u recht op een uitkering bij ontslag?

Bij een uitkering bij ontslag valt aan twee zaken te denken, namelijk:

-heb ik recht op een ontslaguitkering, ook wel ontslagvergoeding genoemd?

-heb ik na het ontslag recht op een ww-uitkering?

Het gaat hier om geld. Des te belangrijker om bij deze vragen stil te staan, te meer nu u door het ontslag uw salaris inkomen verliest.

Ontslagvergoeding

In het algemeen kunnen werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn bij ontslag aanspraak maken op een ontslagvergoeding, die per 1 juli 2015 in de wet is verankerd en transitievergoeding is genoemd.  Maar hierop zijn uitzonderingen. Werknemer dient niet het ontslag zelf veroorzaakt te hebben door zich bijvoorbeeld te misdragen. Het ontslag dient niet 'ernstig verwijtbaar'te zijn. Ook kan in sommige gevallen de transtievergoeding niet te realiseren zijn als de werkgever geen of te weinig geld heeft.  Juristen noemen dit het "Habe nichts, habe wenig" principe.  De wet heeft daarom een uitzondering opgenomen voor kleine MKB-bedrijven. Daarin is bepaald dat voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst maanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten indien het bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst heeft en het ontslag heeft plaatsgevonden ten gevolge van de slechte finaciële situatie van werkgever. 

Voor meer informatie over de ontslagvergoeding en de berekening daarvan verwijzen wij u naar onze speciale webpagina over dit onderwerp. U kunt daarvoor klikken op ontslagvergoeding..

ww uitkering bij ontslag

De meeste werknemers die ontslagen worden hebben na het ontslag recht op een ww-uitkering. De ww uitkering bedraagt in de eerste twee maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende loon en daarna 70%. Hoelang de ontslagen werknemer recht heeft op een ww-uitkering na ontslag hangt af van zijn arbeidsverleden.

Niet in alle gevallen is er recht op een ww uitkering na ontslag. De belangrijkste uitzondering betreft de werknemer die 'verwijtbaar' werkloos wordt.

Voor nadere details over ontslag en ww uitkering klikt u op ontslag en ww.

U kunt ook bellen (0900 - 123 73 24) of mailen met onze ontslagspecialisten.

Het eerste advies is gratis.

uitkering bij ontslag

 

Pagina 2 van 2

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist