headermetsterrenv10

Zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie


Zwangere vrouwen met een vast contract kunnen vaak niet ontslagen worden. Tijdens de zwangerschap en tot 6 weken na de bevalling geldt namelijk een wettelijk opzegverbod.
Maar hoe zit het met zwangere werkneemsters die werken op basis van een tijdelijk dienstverband, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dergelijke contracten lopen immers van rechtswege af op de afgesproken einddatum, zodat het contract niet opgezegd hoeft te worden en werkgever dus ook niets te maken heeft met een opzegverbod.

Niet verlengen arbeidscontract bepaalde tijd zwangere werkneemster

Een werkgever heeft in beginsel de vrije keus om een arbeidscontract voor bepaalde tijd wel of niet te verlengen. Als het niet verlengen echter wordt ingegeven door de zwangerschap van de betrokken werknemer is sprake van zwangerschapsdiscriminatie.

Wat te doen bij zwangerschapsdiscriminatie?

De werkneemster die vermoed dat haar arbeidscontract niet wordt verlengd vanwege haar zwangerschap, kan haar zaak voorleggen bij het College voor de rechten van de mens. Dit college zal dan onderzoeken of het niet verlengen van het contract van doen heeft met de zwangerschap. Als het college oordeelt dat dit het geval is kan de werkneemster een billijke vergoeding van werkgever eisen via de kantonrechter. Ter illustratie verwijzen wij naar onderstaande uitspraak van een kantonrechter.

zwangerschapsdiscriminatie

Een praktijkgeval

Werkneemster had een tijdelijk contract van zes maanden bij een kapsalon. Aan het einde van haar contract kreeg zij van haar direct leidinggevende een Whatsapp berichtje waarin werd medegedeeld dat haar contract niet zou worden verlengd. De reden daarvoor zou zijn dat de werkgever niet de 17 weken zwangerschap van werknemer zou kunnen veroorloven.
Hierna heeft de werkgever nog getracht om mede te delen dat het niet verlengen van het contract ‘niet’ voortvloeit uit de zwangerschap van werknemer, maar dat het bedrijf om financiële redenen moet inkrimpen en dat haar direct leidinggevende niet gerechtigd was om het Whatsapp-berichtje te versturen.

Door deze situatie maakte de werkneemster aanspraak op een billijke vergoeding, omdat het niet voortzetten van haar dienstverband het gevolg is vanwege het ‘ernstig verwijtbaar’ handelen ( discriminatie ) van de werkgever.

Oordeel rechter over zwangerschapsdiscriminatie

Bij de kantonrechter heeft de werkneemster voldoende feiten aangevoerd die de rechter sterk doen vermoeden dat de werkgever toch verboden onderscheid ( discriminatie ) heeft gemaakt.
De werkgever kon dit niet weerleggen. Het argument dat direct leidinggevende niet gerechtigd was om het bericht te versturen en dat werkneemster niet mocht afgaan op het verzonden bericht, slaagt niet.

De rechter oordeelt dat werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding, welke volgens Europese richtlijnen een afschrikwekkend karakter dient te hebben. Zeker gezien de ernst van het vergrijp, de werknemer hoeft het gedrag van werknemer immers niet te tolereren.

Gezien de omstandigheden in deze situatie heeft de rechter een billijke vergoeding van € 3000,- toegewezen.

Rechtshulp bij zwangerschap en ontslag

Heeft u rechtshulp nodig bij ontslag ten gevolge van zwangerschap? Bel 0900 – 123 73 24 of mail dan direct onze gespecialiseerde advocaten en juristen. Wij zullen u graag helpen.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist