headermetsterrenv10

Ziek door conflict - wat zijn uw rechten? Gratis 1e advies

 

U heeft een stevig conflict op uw werk met uw baas of een collega. U trekt het niet meer en meldt zich ziek. Kan dat? Kan u ziek blijven? Moet werkgever uw loon doorbetalen? Hieronder de regels.

Wel of niet ziek na conflict?

Wanneer en werknemer zich ziek meldt, zullen de meeste werkgevers een arbo-arts (of bedrijfsarts) inschakelen. Een arbo-arts is de enige die kan beoordelen of een werknemer arbeidsgeschikt is. 

Als de arbo-arts van mening is dat de werknemer écht ziek is, gelden de gebruikelijke regels. Werkgever zal het loon moeten doorbetalen en werkgever en werknemer zullen - op korte of langere termijn - moeten proberen werknemer opnieuw in het arbeidsproces te re-integreren.

ziek door conflict

Wat als werknemer niet echt ziek is?

Als een werknemer zich ziek meldt na een conflict op het werk, spreken arbo-artsen en juristen vaak van 'situatieve arbeidsongeschiktheid'. In de meeste gevallen zal er dan sprake van zijn dat de werknemer niet echt ziek is, maar dat er sprake is van een arbeidsconflict. In dat geval zal de bedrijfsarts volgens de zogeheten 'STECR-richtlijnen' veelal een afkoelingsperiode van 2 weken adviseren. Het is de bedoeling dat werkgever en werknemer in die 2 weken het conflict proberen op te lossen en dat werknemer na die 2 weken weer aan het werk gaat.  Dit legt een serieuze verplichting op werknemer en werkgever. Zij zullen beiden hun best moeten doen het bestaande conflict op te lossen, desnoods via mediation

Let op: als werkgever serieus heeft meegewerkt aan oplossing van het geschil, maar werknemer na genoemde 2 weken het werk niet hervat, kan werknemer zijn aanspraak op salaris verliezen.

Als werknemer daarentegen van mening is en blijft dat hij écht ziek is, kan hij een deskundigenoordeel ( second opinion) aangaande zijn situatie aanvragen bij een andere arbo-arts of het UWV. De mening van een huisarts of psycholoog van werknemer is in het algemeen niet relevant bij het vaststellen of werknemer geschikt is zijn werk te hervatten.

Direct actie: Heeft u rechtshulp nodig bij een conflict op uw werk of bij ziekte? Neem dan per direct contact op met onze ervaren juristen en advocaten. Wij zijn goed thuis in deze materie en kunnen uw vlot helpen. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail. Lees ook onze speciale webpagina over ontslag bij ziekte.

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist