headermetsterrenv10

Werknemer ontslaan - wanneer is dat mogelijk?

 

Een werknemer ontslaan is geen fijne aangelegenheid. Als het bedrijfseconomisch een stuk minder gaat, is het echter een noodzakelijk kwaad en moet u als werkgever daarmee aan de slag. Maar er kunnen ook andere ontslagredenen zijn.

Werknemer ontslaan, ontslagredenen.

De belangrijkste redenen voor ontslag van een werknemer zijn:

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Ontslag vanwege reorganisatie of bedrijfssluiting
Ontslag op staande voet
Ontslag vanwege disfunctioneren
Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie
Ontslag vanwege (langdurige) ziekte

Al deze ontslagredenen vergen een andere aanpak van het ontslag. U dient zich strikt te houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek, het Ontslagbesluit, de jurisprudentie en richtlijnen van het UWV. Indien u het ontslag verkeerd aanpakt, kan dat een kostbare zaak worden: het ontslag gaat niet door, of u betaalt een (te) hoge ontslagvergoeding.

Werknemer ontslaan: methoden bij bedrijfseconomisch ontslag.

Er zijn diverse manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Hieronder volgen de belangrijkste manieren bij bedrijfseconomische verslechterde omstandigheden.

Uiteraard kunt u besluiten om arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan niet te verlengen.

Ook kunt u met uw werknemer proberen af te spreken om de arbeidsovereenkomst voortijdig stop te zetten. De meeste werknemers zullen daar niet akkoord mee gaan zonder een ontslagvergoeding. Als de werknemer niet ‘overvraagt’, is het verstandig akkoord te gaan met de gevraagde ontslagvergoeding. Ter voorkoming van misverstanden dient het einde van de arbeidsovereenkomst dan te worden vastgelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Met behulp van deze overeenkomst kan de werknemer normaal gesproken een WW-uitkering verkrijgen.

Werknemer ontslaan via de kantonrechter of het UWV.

Indien u er niet in slaagt om met de werknemer tot een vergelijk te komen, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV-werkbedrijf , of bij de kantonrechter. In het geval er bedrijfseconomische redenen spelen, of werknemer 2 jaar ziek is, moet ontslag aangevraagd worden bij het UWV, bij andere ontslagredenen is de kantonrechter de aangewezen instantie. In beide gevallen dient een inhoudelijk goed onderbouwd verzoekschrift aan het UWV of de kantonrechter te worden verstuurd. Met name dient de werkgever daarbij aan te geven hoe hij er bedrijfseconomisch voorstaat en wat de prognose is voor de nabije toekomst. Bij een dergelijk verzoek voor het ontslaan van werknemers dienen de financiële gegevens, bijvoorbeeld jaarrekeningen, van het bedrijf toegevoegd te worden.

Ook dient u bij een verzoek voor ontslag van personeel om bedrijfseconomische redenen aan te geven welke andere kostenbesparende maatregelen u heeft genomen en welke inspanningen u hebt verricht om de werknemer te herplaatsen, bijvoorbeeld bij een andere werkgever. U dient bij dit alles tevens mede te delen waarom u voor een bepaalde werknemer of werknemers kiest om te ontslaan en niet voor anderen. Bij uw keuze dient u zoveel mogelijk het zogenaamde ‘afspiegelingsbeginsel’ in acht te nemen. Dit laatste komt er kort gezegd op neer dat verdeeld over de verschillende leeftijds- en functiegroepen van het personeel de werknemer(s) met het kortste dienstverband het eerste voor ontslag in aanmerking komt. Lees hierover meer op onze speciale pagina over het afspiegelingsbeginsel.

Werknemer ontslaan, geen keuze van de procedure.

Ongeveer 70% van alle ontslagen lopen via het UWV, de andere 30% via de kantonrechter. 

Een werknemer ontslaan via de kantonrechter gaat over het algemeen wat sneller dan via de UWV-procedure. Er is evenwel geen keuzevrijheid. Ontslag om bedrijfseconomische redenen moet - zoals gezegd - ingediend worden bij het UWV. Hetzelfde geldt voor ontslag om reden dat werknemer langdurig ( meer dan 2 jaar ) ziek is. Alle andere ontslagzaken lopen via de kantonrechter.

Ontslag op staande voet

Als uw werknemer zich ernstig misdraagt, wilt u hem wellicht op staande voet ontslaan. Aan een ontslag op staande voet worden zware eisen gesteld, lees hierover meer op: ontslag dringende reden. Om u zoveel mogelijk te helpen geen fouten te maken bij ontslag op staande voet, stelde Ontslagspecialist een voorbeeld-brief voor u op die u hieronder in een bewerkbaar Word-bestand kunt downloaden.

klik voor de modelbrief op: modelbrief ontslag op staande voet.

Of eerst nog een laatste waarschuwing?

Wilt u nog niet tot ontslag overgaan, maar de werknemer die zich niet aan de regels houdt eerst nog een laatste waarschuwing geven? Klik dan op:  voorbeeld laatste waarschuwingsbrief.


Vraag professionele hulp bij het ontslaan van een werknemer.

Omdat het arbeidsrecht niet eenvoudig is en ontslagprocedures complex kunnen zijn, is het raadzaam bij het ontslaan van een werknemer juridische hulp in te schakelen. Dit voorkomt pijnlijke en kostbare missers. Uit cijfers van het UWV blijkt dat bijna 40% van de ontslagverzoeken niet worden gehonoreerd, waarbij een verkeerde aanpak van de zaak vaak een grote rol speelde.

Voor nadere informatie en hulp bij werknemer ontslaan kunt u contact opnemen met onze Ontslagspecialisten op 0900 – 123 73 24 of mail

werknemer ontslaan

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist