Wat kun je eisen bij een vaststellingsovereenkomst?

 


Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd. Dat heeft 2 belangrijke redenen:

 1. Het is eenvoudig, het voorkomt een procedure bij het UWV of bij de rechter.
 2. Mits goed aangepakt is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst, wat kun je eisen?

De vaststellingsovereenkomst regelt het einde van de arbeidsovereenkomst. In een VSO wordt dan ook in ieder geval de einddatum van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Maar daarnaast kunnen er nog diverse andere zaken tussen werkgever en werknemer worden afgesproken. Wij noemen de meest voorkomende afspraken:

 1. Ontslagvergoeding: vaak een van de belangrijkste voorwaarden bij de VSO. Vaak wordt de wettelijke transitievergoeding als uitgangspunt genomen, echter een ruime vergoedingen zijn regelmatig onderhandelbaar. Wij kunnen u daarbij helpen.
 2. WW-veilig: wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet het initiatief voor de ontslagregeling (formeel) uitgaan van de werkgever. Daarnaast moet de opzegtermijn van werkgever in acht worden genomen en blijken dat de beëindiging niet te verwijten is aan werknemer. Laat dit altijd door onze specialisten controleren.
 3. Vrijstelling van werk: als je arbeidsovereenkomst eindigt is het vaak prettig vrijgesteld te worden van werk, zodat je op zoek kan naar ander werk. Vrijstelling ligt nog meer voor de hand als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, of er simpelweg te weinig werk is ( bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, of teruglopen omzet bij werkgever ).
 4. Outplacement budget: om je als werknemer een grotere kans te geven op interessant ander werk, kan het een goede zaak zijn een outplacementbureau in te schakelen. Hiertoe zou werkgever een outplacementbudget ter beschikking kunnen stellen.
 5. Verval concurrentiebeding: Het zou uiterst zuur zijn als je uit dienst gaat, maar niet in je vakgebied elders aan de slag kan omdat een concurrentiebeding dat belet. Spreek daarom af dat een eventueel concurrentiebeding vervalt.
 6. Meekrijgen laptop, lease-auto, telefoon, enz: het einde van de arbeidsovereenkomst is een goed moment om te bepleiten dat je bepaalde zaken waarmee je gewerkt hebt kosteloos mee kan krijgen bij uit dienst gaan. Veel werkgevers hebben daar geen moeite mee.
 7. Uitbetalen verlofdagen, bonus, 13 e maand: je loon moet tot de einddatum worden doorbetaald. Maar hoe zit dat met bonussen, niet genoten verlofdagen en een eventuele 13e maand? Als dat niet direct duidelijk is, maak daar dan een punt van.
 8. Juridische kosten: werkgever biedt jou een vaststellingsovereenkomst aan. Werkgever is er dan ook bij gebaat dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Het is dan redelijk en gebruikelijk dat werkgever een budget voor kosten rechtsbijstand ter beschikking stelt, zodat jij de VSO goed kan laten controleren en waar nodig aan laat passen.
 9. Verdere zaken: heb je specifieke wensen bij beëindiging van je dienstverband, laat dit ons dan weten. Wij kunnen voor je inschatten of die wensen reëel en haalbaar zijn. Ook kunnen wij die wensen voor je uitonderhandelen met werkgever.

Vraag rechtshulp aan onze specialisten

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in ontslagzaken. Wij hebben vele duizenden vaststellingsovereenkomsten beoordeeld en verbeterd. Wil jij ook een betere ontslagregeling of je beëindigingsregeling laten checken? Aarzel niet en stuur je vaststellingsovereenkomst of ontslagzaak vandaag nog naar ons toe. Je hebt dan binnen 24 uur een eerste Gratis advies,