headermetsterrenv10

Wanneer heb je recht op een ww-uitkering?

 

U werkt, maar uw contract komt ten einde. Vervelend. Verval van inkomen dreigt. U vraagt zich af of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Wanneer bestaat een recht op WW? Hoe luiden de voorwaarden? Hieronder leest u de basisregels.

U moet werknemer zijn (geweest)

Een basis-voorwaarde voor het aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering is dat u werknemer moet zijn (geweest). Bent u opdrachtnemer ( bijvoorbeeld ZZP-er ) of op een andere wijze als ondernemer werkzaam, dan kunt u geen aanspraak op WW maken bij het beëindigen van uw werk of contract. Ook de directeur grootaandeelhouder (DGA) komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

U bent nog niet AOW-gerechtigd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt dan komt u niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering.

U bent niet arbeidsongeschikt

Uitzonderingsgevallen daargelaten, heeft u geen recht op WW als u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering ( WAO, IVA of WGA-uitkering) .

U verliest minimaal 5 uur werk per week

Als u uw baan verliest kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Maar dat kan ook als u een deel van uw baan verliest, mits dat minimaal 5 uur werk per week betreft.

Laatste 36 weken tenminste 26 weken gewerkt

U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken in dienstbetrekking gewerkt (ongeacht het aantal gewerkte uren). Dit is de zogenaamde ‘wekeneis’.
Heeft u voldaan aan de wekeneis dan komt u in aanmerking voor een kortdurende ww-uitkering, namelijk 3 maanden.
Heeft u in de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd minstens 4 jaar gewerkt, dan voldoet u aan de jareneis en kan de ww-uitkering maximaal 2 jaar lopen.

U bent schuldloos werkloos

U komt niet voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Daarbij valt te denken aan:
• Zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen
• Niet akkoord gaan met een door werkgever aangeboden verlenging van de arbeidsovereenkomst
• Ontslag op staande voet veroorzaken
• Als werknemer het initiatief nemen voor een beëindigingsregeling ( vaststellingsovereenkomst ).

ww uitkering

Direct beschikbaar voor betaald werk

U dient direct beschikbaar te zijn voor het aanvaarden van ander betaald werk. Het starten van een eigen onderneming, het aanvaarden van (langdurig) onbetaald werk of langdurig verblijf in het buitenland is dan ook een beletsel voor het kunnen verkrijgen van een ww-uitkering.

Voldoe aan sollicitatieplicht

Het UWV verwacht dat u in geval van werkloosheid actief op zoek gaat naar vervangend werk. U heeft dan ook een sollicitatieplicht. Die plicht gaat feitelijk al in zodra u weet dat u werkloos gaat worden.

Passend werk aanvaarden voor ww-uitkering

Het is begrijpelijk dat u kort na het verlies van uw baan op zoek gaat naar vervangend werk op uw eigen niveau of interessegebied. Als u echter na 6 maanden werkloosheid een dergelijke baan nog niet heeft gevonden, verwacht het UWV dat u ook solliciteert naar banen onder uw niveau, of tegen een lager loon of met een langere reistijd. Dat kan ook een tijdelijke baan zijn, bijvoorbeeld seizoenswerk. Aanvaart u dergelijk werk niet dan kan uw recht op WW vervallen.

Hulp bij ontslag?

Heeft u te maken met ontslag? Vraag dan hulp aan onze ontslagspecialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist