headermetsterrenv10

voorbeeld aanbiedingsbrief vaststellingsovereenkomst

 

U bent werkgever en u wenst de arbeidsovereenkomst met een van uw medewerkers te beëindigen. Het aangaan van een beëindigingsovereenkomst, meestal een vaststellingsovereenkomst genaamd is dan een goede optie. Bij een dergelijke overeenkomst spreekt u als werkgever met uw werknemer af op welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dat voorkomt een onzekere en dure procedure bij het UWV of de kantonrechter. Zie voor juridisch correcte voorbeelden van diverse vaststellingsovereenkomsten de webpagina: vaststellingsovereenkomst modellen

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst heeft dan ook veel voordelen. Maar hoe biedt u een vaststellingsovereenkomst aan uw werknemer aan? Ontslagspecialist stelde daartoe de volgende voorbeeldbrief voor u op. Doe daar uw voordeel mee.

Voorbeeld aanbiedingsbrief met bij te voegen concept-vaststellingsovereenkomst


NAAM
ADRES
ADRES


Ons kenmerk :
Uw kenmerk :
Inzake :

Plaats, datum,


Geachte ………………(naam),


We hebben u medegedeeld dat in verband met een reorganisatie van ons bedrijf uw functie boventallig wordt per (datum).

Zoals aangegeven in het gesprek van ………….(datum) hebben wij bekeken of er binnen de organisatie op dit moment een andere positie voor u aanwezig is. Helaas kunnen wij op dit moment geen andere passende functie aanbieden.

Optie: Door ons bedrijf is overeenstemming bereikt met de vakbonden over een Sociaal Plan. Een getekende versie van het sociaal plan is u tijdens bovengenoemd gesprek overhandigd. Het in dat Sociaal Plan bepaalde is op u van toepassing.

In het kader van uw boventalligheid heeft (naam) met u gesproken over een vaststellingsovereenkomst die voorziet in een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst per (datum). Deze vaststellingsovereenkomst is tijdens het gesprek van (datum) persoonlijk door ondergetekende aan u overhandigd en treft u bij dit schrijven nogmaals aan.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en vernemen graag binnen een periode van 10 dagen na dagtekening van dit schrijven, of u deze vaststellingsovereenkomst accepteert.

Optie: Indien u de vaststellingsovereenkomst binnen 10 dagen na heden ondertekend aan (naam) retourneert, ontvangt u in het kader van de beëindiging tevens een extra tekenbonus gelijk aan een half bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld, exclusief overige vaste salariscomponenten).

Mocht u in het kader van het voorgaande vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de heer/mevrouw ……………….op telefoonnummer, of per e-email via: ………..


Met vriendelijke groeten,


De heer/Mevrouw …….

Bijlage: concept-vaststellingsovereenkomst

(NB: voor een bewerkbaar Word model vaststellingsovereenkomst klikt u op voorbeeld vaststellingsovereenkomst in Word bestand 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist