headermetsterrenv10

Vertrekregeling en recht op WW-uitkering bij reorganisatie

 

 

"Ontslagspecialist: Uw Partner bij Vrijwillige Vertrekregelingen en WW-aanspraken"

In Nederland geldt dat werknemers geen recht hebben op een WW-uitkering als ze verwijtbaar werkloos worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een werknemer op eigen verzoek of initiatief de arbeidsovereenkomst beëindigt Maar wat gebeurt er als u deelneemt aan een vrijwillige vertrekregeling die wergever u aanbiedt, bijvoorbeeld bij reorganisatie? Kunt u dan aanspraak maken op een ww-uitkering? 

Recht op WW na een vrijwillige vertrekregeling

Stel dat uw werkgever besluit tot een reorganisatie en u als werknemer wordt aangeboden om vrijwillig te vertrekken. Als u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, wordt hierin vastgelegd dat het initiatief voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Dit lijkt gunstig voor u als werknemer. Echter, wanneer u gebruikmaakt van een vrijwillige vertrekregeling, kan dit zo worden geïnterpreteerd dat het initiatief bij u ligt. Maar betekent dit dat u geen recht heeft op WW?

Op het eerste gezicht lijkt dit niet het geval te zijn. Volgens de beleidsregels van het UWV wordt bij beëindiging van het dienstverband om bedrijfseconomische redenen ervan uitgegaan dat dit op initiatief van de werkgever gebeurt, zelfs als u gebruikmaakt van een vrijwillige vertrekregeling zoals vastgelegd in een Sociaal Plan. De Centrale Raad van Beroep heeft deze visie bevestigd, maar wel enigszins genuanceerd. Het is van belang dat de werknemer de vertrekregeling gebruikt om plaats te maken voor een boventallige collega. Dit betekent dat een WW-uitkering kan worden geweigerd als uit de specifieke omstandigheden blijkt dat het ontslag niet voortkomt uit bedrijfseconomische redenen, maar uit de persoonlijke keuze van de werknemer.

Hoe Ontslagspecialist kan helpen bij reorganisatie 

Kortom, een vrijwillige vertrekregeling hoeft in principe uw recht op een WW-uitkering niet in de weg te staan, zolang de achtergrond van het ontslag bedrijfseconomisch is. Toch kan het verstandig zijn om geen gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling en in plaats daarvan met uw werkgever overeen te komen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier minimaliseert u risico's en kunt u er vrijwel zeker van zijn dat u geen problemen zult ondervinden bij het aanvragen van een WW-uitkering.

Laat je ontslagvergoeding controleren

Bij een vertrekregeling is uiteraard ook de ontslagvergoeding van belang. Regelmatig berekenen de werkgevers die vergoeding verkeerd of valt er een hogere vergoeding te bepleiten. Laat onze ontslagspecialisten uw vergoeding controleren. Zo mogelijk en gewenst bepleiten wij voor u een hogere vergoeding. Bel of mail ons hierover.

Vertrekregeling en recht op WW uitkering bij reorganisatie

Win over uw vertrekregeling advies in bij de Ontslagspecialist!

Als uw werkgever een reorganisatie aankondigt en u voorstelt om deel te nemen aan een vrijwillige vertrekregeling, aarzel dan niet om advies in te winnen bij een van onze arbeidsrechtspecialisten. Zoals uit het bovenstaande blijkt, hangt veel af van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Onze specialisten kunnen u uitstekend adviseren over de vraag of er reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en zo ja, welke aanpak voor u het meest geschikt is. Het eerste advies is altijd vrijblijvend en kosteloos. Neem nu contact met ons op via 020-6160 120 of vul ons contactformulier in, wij staan voor u klaar om u te helpen."

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist