headermetsterrenv10

Verstoorde arbeidsrelatie - is dit reden voor ontslag?

 Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

 

See for English versiion: disturbed relation at work

Een slechte verhouding op het werk kan reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Immers: waar gewerkt wordt, wordt (meestal) samen gewerkt. Voor samenwerken is een goede verstandhouding nodig. Bij een ‘verstoorde arbeidsrelatie’ ontbreekt deze voorwaarde voor goede samenwerking. Werkgevers zijn daarom geneigd te streven naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij een verstoorde arbeidsrelatie ( overigens is een verstoorde relatie vaak anders dan een verschil van inzicht ).

Een bekend voorbeeld van een gespannnen arbeidsverhouding is de  volgende.
Een werknemer werkt al vele jaren naar tevredenheid. Hij heeft een goede relatie met zijn chef of directeur met wie hij kan ‘lezen en schrijven’.
Dan komt het moment dat de chef of directeur de organisatie verlaat en werknemer geconfronteerd wordt met een nieuwe leidinggevende. Deze laatste heeft een geheel andere visie over het functioneren van werknemer. Aan werknemer deugt plots niets meer. Hij zou zijn werk niet goed doen, niet flexibel zijn, enzovoorts. Een conflict is geboren. Werknemer en zijn nieuwe leidinggevende kunnen niet door één deur’. De nieuwe leidinggevende wil werknemer ontslaan. Hij kan dan voortaan met ‘zijn eigen mensen’ verder werken.
In de praktijk blijkt dat de werknemer in dit soort gevallen vaak moet wijken; maar niet altijd, of niet zonder ontslagvergoeding. Aan ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie worden namelijk eisen gesteld, waarover hieronder meer.

Noodzaak van bewijzen van de slechte abeidsrelatie 

De werkgever dient aannemelijk te maken dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord. Deze ernstige en duurzame verstoring kan bewezen worden op diverse manieren, bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, brieven of e-mails en verklaringen van collega’s.

Verdere eisen

Een werkgever dient bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie tevens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • hij dient aan te geven waarom de relatie verstoord is;
  • hij dient aan te geven wat de gevolgen zijn voor het werk;
  • hij moet aangeven welke pogingen zijn ondernomen om de werkrelatie met werknemer te herstellen;
  • hij moet aangeven waarom een verbetering van de werkrelatie niet mogelijk is;
  • hij moet aangeven wat de mogelijkheid is om werknemer ter herplaatsen, of indien dat niet mogelijk is, uitleggen waarom niet;

Een belangrijke eis is dus dat werkgever niet zo maar tot ontslag dient over te gaan, maar eerst pogingen moet ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Er kan daarbij gedacht worden aan het voeren van gesprekken, het geven van andere taken, het werken met andere collega’s of conflictoplossing via mediation.

Het zal duidelijk zijn dat niet elke verstoring in de arbeidsrelatie tot ontslag zal kunnen leiden. Er moet sprake zijn van een ‘ernstige’ verstoring. De verstoring zal een duidelijk negatieve invloed moeten hebben op het werk en de relaties op het werk.

Procedure bij de Kantonrechter

De werkgever kan het ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Meer hierover kunt u lezen op onze webpagina’s Ontslagprocedures Veruit de meeste geschillen worden echter opgelost door werkgever en werknemer onderling, al dan niet met behulp van advocaten en juristen. Partijen spreken dan meestal af per wanneer zij uit elkaar gaan en welke ontslagvergoeding werknemer meekrijgt. De te treffen regeling kan worden vastgelegd in een ww-veilige beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Er is dan sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Relatie verstoorde relatie en disfunctioneren

Het ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie heeft vaak een relatie met ontslag vanwege disfunctioneren. Zo zullen veel werkgevers stellen dat de verstoorde relatie veroorzaakt is door slecht functioneren van werknemer.

Het kan echter ook zo zijn dat gespannen arbeidsverhouding voortkomt uit de ten onrechte beschuldiging van disfunctioneren. Gezien deze sterke relatie tussen ontslag vanwege een slechte arbeidsrelatie en ontslag vanwege disfunctioneren, verwijzen wij u naar onze webpagina over ontslag disfunctioneren. Een vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer kan ook een reden zijn voor ontslag. Klik voor informatie hierover op: ontslag vertrouwensbreuk 

Hoeveel vergoeding bij ontslag?

De meeste werknemers die worden ontslagen hebben recht op de zogeheten transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar.  Echter als de verstoorde relatie met name aan werkgever te verwijten is, of als werkgever te weinig heeft ondernomen om de relatie te verbeteren, is een hogere vergoeding te bepleiten.  Onze ervaren onderhandelaars kunnen u daarbij helpen. Wilt u het beste resultaat?, bel of mail ons!

Tot slot:

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er veel aspecten en eisen die van belang zijn bij ontslag vanwege een verslechterde arbeidsrelatie. De ontslagspecialisten van Ontslagspecialist kennen deze aspecten en eisen als geen ander. Dus: is sprake van ontslag vanwege een verstoorde relatie: Schakel zo snel mogelijk Ontslagspecialist in.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons.

verstoorde arbeidsrelatie

 

 

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist