headermetsterrenv10

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken huis

verborgen gebreken

Het kopen van een huis is een aanzienlijke investering. Het is vaak de grootste aanschaf in een mensenleven. Bovendien moet je prettig in je huis kunnen wonen. Als ná aankoop van het huis blijkt dat er sprake is van ernstige verborgen gebreken, is uw investering veel minder waard en woont u (veel) minder prettig. Vraag is dan ook: wie is verantwoordelijk voor de gebreken? Dient u zich bij de gebreken neer te leggen?, of is de verkoper van de woning aansprakelijk, of wellicht de makelaar?

Kijk bij verborgen gebreken eerst in het koopcontract

In het koopcontract staan de afspraken tussen koper en verkoper opgetekend. Ook afspraken over gebreken zijn in het koopcontract gemaakt. Lees daarom eerst het koopcontract omtrent de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

In het koopcontract kunnen diverse regels opgenomen zijn over de aansprakelijkheid. Veel voorkomende regels of afspraken zijn:

-de afspraak dat alle gebreken voor risico van koper komen;

-de afspraak dat verkoper garandeert dat de woning normaal kan worden gebruikt ( verkoper is in dat geval in beginsel aansprakelijk voor ernstige gebreken).

-de vermelding dat het een ouder huis betreft, waardoor verkoper niet in kan staan voor de afwezigheid van gebreken ( de zogenaamde 'ouderdomsclausule');

Verkoper heeft mededelingsplicht

Hoewel in veel contracten de aansprakelijkheid van verkoper voor verborgen gebreken, deels of geheel, wordt uitgesloten, komt het regelmatig voor dat de verkoper geen beroep mag doen op dergelijke contractclausules. Dat is met name het geval als verkoper voorafgaande aan de koop op de hoogte was van het gebrek, maar daarover gezwegen heeft. Verkoper heeft dan zijn mededelingsplicht geschonden en mag dan geen beroep doen op clausules in het koopcontract die zijn aansprakelijkheid lijken uit te sluiten.

Gebreken bij huursituaties

Ook bij huur kan sprake zijn van (verborgen) gebreken. Vraag is dan wie moet de gebreken moet oplossen? huurder of verhuurder? Kijk voor info op huurrecht bedrijfsruimte of gebreken huurpand.

Professionele rechtshulp bij verborgen gebreken

Aan een gekocht huis kan nogal wat mankeren. Veel voorkomende gebreken zijn: scheuren, rotte vloerbalken, asbest, lekkages, schimmels, boktor, houtworm, enz.

Over aansprakelijkheid bij verborgen gebreken valt veel te zeggen. Zo kan naast de koper of verkoper ook de makelaar of de bouwkundig expert aansprakelijk zijn. Voor nadere details en rechtshulp verwijzen wij u naar onze speciale websites verborgen gebreken  of verborgen-gebreken.nl .     U kunt voor informatie en/of rechtshulp ook bellen met onze gespecialiseerde juristen en advocaten op 020 - 6890 863 of mail.

U kunt ook met ons bellen als u te maken heeft met een nieuwe woning met gebreken. Onze bouwrecht advocaten in Amsterdam of in andere plaatsen in Nederland helpen u graag.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist