headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst zwangerschap - Gratis 1e advies

Vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Veel arbeidsovereenkomsten worden tegenwoordig beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer de voorwaarden regelen en opschrijven hoe zij uit elkaar gaan. De reden dat de vaststellingsovereenkomst zo populair is is omdat een vaststellingsovereenkomst - mits goed geregeld - WW veilig is. Bovendien voorkomt het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een kostbare en onzekere procedure bij het UWV of de rechter.

Ontslagredenen aangaan vaststellingsovereenkomst

Er kunnen diverse redenen voor ontslag zijn, dus ook voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een situatie van disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of bedrijfseconomische redenen.

Moet je akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Als een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is het voor werknemer de vraag of hij/zij daarmee akkoord moet gaan. Vooropgesteld dient te worden dat het aangaan van een vaststellingsovereenkomst nooit verplicht is. Wel kan het verstandig zijn. Dat laatste is met name het geval als werkgever een goede ontslaggrond heeft en een gunstige regeling aanbiedt, bijvoorbeeld een hoge ontslagvergoeding.

Aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Het komt uiteraard voor dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt aan een zwangere werkneemster. Voor de werknemer die zwanger gelden echter bijzondere regels.

De zwangere werkneemster geniet een extra ontslagbescherming. Er geldt een zogeheten opzegverbod. Wil de werkgever de arbeidsverhouding beëindigen tijdens de zwangerschap dan zal hij hiertoe weinig kans zien, gelet op het opzegverbod dat van toepassing is. In verband met het opzegverbod kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken na de werkhervatting.

Uitzonderingen op het opzegverbod: Het opzegverbod geldt niet als er sprake is van bedrijfssluiting. Het opzegverbod geldt ook niet bij een ontslag op staande voet ( dringende reden veroorzaakt door werknemer ) en faillissement van werkgever.

Is er sprake van een contract voor bepaalde tijd, dan kan het contract tijdens de zwangerschap aflopen. Let op: De zwangere werkneemster kan het niet verlengen van het contract aanvechten indien zij aannemelijk kan maken dat de werkgever het contract niet heeft verlengd vanwege haar zwangerschap. Datzelfde geldt voor een beëindiging in de proeftijd.

Hoewel werkgever en werknemer een ww-veilige vaststellingsovereenkomst aan kunnen gaan tijdens zwangerschap, doet werknemer daar niet altijd verstandig aan. Immers als zwangere werknemer zal je minder snel een nieuwe baan vinden. 

Is een vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap ww-veilig?

Wanneer is de vaststellingsovereenkomst ww-veilig?
Wil de VSO ww-veilig zijn dan moet deze overeenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:

  1. het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient genomen te zijn door werkgever:
  2. de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;
  3. het ontslag moet werknemer niet verwijtbaar zijn (denk aan diefstal, agressie en andere redenen voor ontslag op staande voet).

Let op: als u ziek bent als gevolg van uw zwangerschap is het in het algemeen niet verstandig mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Want dan kunt u geen aanspraak maken op een WW- of Ziektewetuitkering.

U wilt een hogere ontslagvergoeding?

Vaak is het mogelijk een hogere ontslagvergoeding te realiseren dan die werkgever aanbiedt. Dat is met name het geval als de reden voor ontslag betwistbaar is, of werkgever andere wettelijke regels niet in acht neemt. Onze ervaren juristen en advocaten kunnen u helpen bij het realiseren van een hogere ontslagvergoeding of andere aantrekkelijke beëindigingsvoorwaarden. In sommige gevallen kunnen wij ook helpen ontslag te voorkomen.  Bel of mail daarom altijd onze ontslagspecialisten.

Unieke resultaatgarantie

Als u de onderhandelingen over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst aan onze ontslagspecialisten overlaat, zullen wij ons hard maken voor uw belangen, waarbij wij tevens proberen de kosten voor rechtshulp vergoed te krijgen door werkgever. Meestal slagen wij er in de kosten te verleggen naar de werkgever.

Ook in het geval uw werkgever niet bereid is de kosten te vergoeden, bieden wij u de unieke garantie dat de onderhandelingsinspanningen u niets kosten  ( tenzij andere afspraken met u zijn gemaakt) als de onderhandelingen niet leiden tot een betere regeling dan de werkgever u aanbiedt bij de start van de onderhandelingen.

U gaat er dus nooit op achteruit! Schakel daarom vandaag nog onze professionele rechtshulp in voor het onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap

Omdat een zwangere werknemer minder snel een andere baan vindt, doet zij er vaak verstandig aan niet akkoord te gaan met een aangeboden vaststellingsovereenkomst, of goed te onderhandelen over betere beëindigingsvoorwaarden. Onze gespecialiseerde advocaten en juristen kunnen u daarbij helpen.

Vraag rechtshulp

Als u zwanger bent of zojuist bevallen, komt er veel op uw af. Als werkgever in die situatie een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is professionele rechtshulp gewenst en raadzaam. Bel onze specialisten 0900 - 123 73 24 of mail..

Eerste advies is GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist