headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst zonder handtekening geldig?

 

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ( ontslag ) gaat tegenwoordig vaak niet met een officiële ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter. In veruit de meeste gevallen sluiten werknemer en werkgever namelijk een beëindigingsovereenkomst, die vaak een vaststellingsovereenkomst ( VSO ) wordt genoemd. In die VSO-overeenkomst worden de afspraken rond het ontslag opgenomen waarna de overeenkomst wordt ondertekend door werkgever en werknemer.

Wat als de vaststellingsovereenkomst niet is ondertekend?

Het is de vraag of een niet ondertekende vaststellingsovereenkomst ook rechtsgeldig is. Een dergelijke zaak is onlangs door de rechter te Den Haag beslist.

Wat was het geval?

Een werknemer is in dienst bij een supermarkt. De werkgever was van mening dat de werknemer niet goed functioneert en biedt hem een ontslagregeling middels een vaststellingsovereenkomst aan.

In de tekst van de VSO is geen ontslagvergoeding opgenomen, wel wordt de werknemer aangeboden tot einde arbeidsovereenkomst vrijgesteld te zijn van werk met loondoorbetaling.
In de begeleidende mail staat dat de werknemer om het aanbod te aanvaarden de vaststellingsovereenkomst binnen een week moet ondertekenen en terugsturen.

Werknemer gaat akkoord zonder handtekening

Twee dagen na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst laat werknemer per e-mail aan werkgever weten dat hij akkoord gaat met het ontslagvoorstel. Hij geeft daarbij tevens aan dat hij de overeenkomst met handtekening per post heeft gestuurd aan werkgever.

Werknemer wil meer

Je zou denken dat hiermee de zaak is opgelost. Niets blijkt echter minder waar. Ruim 2 weken later blijkt dat werkgever nog altijd niet de toegezegde ondertekende vaststellingsovereenkomst van werknemer heeft ontvangen.
Werkgever verzoekt werknemer de ondertekende vaststellingsovereenkomst alsnog te versturen. Werknemer zegt dat wederom toe, maar doet dat wederom niet.

De spanningen tussen werkgever en werknemer lopen hierdoor op, reden waarom werknemer zijn eerdere akkoord intrekt en alsnog een transitievergoeding eist. Daar gaat werkgever niet mee akkoord, waarna werknemer de zaak aan de rechter voorlegt.

Wat vindt de kantonrechter?

vaststellingsovereenkomst rechter

De kantonrechter moet beoordelen of de werknemer en werkgever overeenstemming hebben bereikt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter vindt van wel. De kantonrechter stelt dat partijen de inhoud van de vaststellingsovereenkomst goed kenden en dat werknemer per e-mail heeft laten weten akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. Ook heeft werknemer meerdere keren laten weten dat hij de getekende overeenkomst zal toesturen.
Er is dus overeenstemming bereikt. Een dergelijke overeenstemming kan door een werknemer binnen 14 dagen worden herroepen. Maar dat heeft werknemer niet gedaan. Hij deed dat pas na ruim 2 maanden.
Ofwel de arbeidsovereenkomst is inmiddels beëindigd en werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding.

Niet altijd handtekening nodig onder vaststellingsovereenkomst

Hoewel een vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, is het niet altijd vereist dat er een handtekening onder de VSO staat. Soms kan het akkoord ook blijken uit een e-mail of Whatsapp bericht.

Hulp nodig bij uw ontslagzaak?

Heeft u te maken met ontslag? Neem direct contact op met onze specialisten. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring en kunnen u goed helpen. Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Eerste advies = GRATIS

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist