headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst UWV - wanneer ww veilig? Vergoeding?

Vaststellingsovereenkomst UWV

Ontslag bij het UWV, de kantonrechter of via een beëindigingsovereenkomst

Een werkgever kan bij het UWV ontslag van een werknemer aanvragen om een tweetal redenen, namelijk:

-bedrijfseconomische redenen;
-werknemer is 2 jaar of langer ziek.

Als er een andere ontslagreden speelt, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, dan dient werkgever het ontslag aan te vragen bij de kantonrechter.

Ontslagprocedure UWV ingewikkeld en niet snel

Een ontslagprocedure bij het UWV is voor de werkgever niet eenvoudig. Het ontslagverzoek moet goed gemotiveerd zijn er moet een grote hoeveelheid stukken worden aangeleverd, zoals financiële gegevens over meerdere jaren, overzicht besparingsmaatregelen, prognoses, organisatieschema, functie-omschrijvingen, re-integratieoverzichten, herplaatsingsinspanningen. Vooral als deze stukken niet compleet worden aangeleverd, of niet alle noodzakelijke vragen beantwoorden zijn, kan een uwv procedure lang duren.
Overigens is ook het realiseren van ontslag bij de kantonrechter niet eenvoudig. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de kantonrechter ongeveer tweederde van de ontslagverzoeken afwijst.

De Vaststellingsovereenkomst: eenvoudig en snel

Een ontslagprocedure is dus ingewikkeld. Om die reden kiezen steeds meer werkgevers voor ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Bij een dergelijk ontslagtraject onderhandelen de werkgever en de werknemer over de voorwaarden waartegen zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Het bereikte ontslagakkoord leggen partijen vervolgens vast in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’.

Het UWV en de ww-uitkering

Na het ontslag moet uw werknemer direct op zoek naar nieuw werk. Lukt dit niet, dan kan hij bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Uw werknemer moet dit zo snel mogelijk doen.

Is een vaststellingsovereenkomst volgens het UWV ww-veilig?

Een vaststellingsovereenkomst kán ww-veilig. Daartoe dient de beëindigingsovereenkomst aan een aantal voorwaarden te voldoen, namelijk:

-het initiatief voor de vaststellingsovereenkomst dient uit te gaan van werkgever;
-werknemer mag geen (ernstig) verwijt te maken te zijn aangaande de beëindiging;
-de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen.

Verder zal werknemer nadat hij bekend wordt met de beëindiging van zijn dienstverband voldoende sollicitatie-inspanningen moeten verrichten voor het verkrijgen van ander werk.

Aanvragen ww-uitkering bij het UWV

Als u als werknemer werkloos wordt en nog geen ander werk heeft, is het zaak een ww-uitkering aan te vragen bij het UWV. Het UWV adviseert de WW-uitkering ongeveer 2 weken voor uw laatste werkdag aan te vragen.
Vraag een WW-uitkering in ieder geval tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Anders zal u tijdelijk en lagere uitkering krijgen.

Bij de beoordeling of u recht heeft op een WW-uitkering heeft UWV alle relevante ontslagdocumenten nodig. Denk daarbij aan het verstrekken van de arbeidsovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst en salarisstrookjes.

vaststellingsovereenkomst uwv

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Naast een ww-veilige regeling kunnen er uiteraard nog andere zaken in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

einddatum van de arbeidsovereenkomst
• ontslagvergoeding of transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is vrij te bepalen door werkgever en werknemer. Maar over het algemeen geldt dat hoe zwakker de ontslagreden is des te hoger de vergoeding. Verder kan de vergoeding afhankelijk zijn van het aantal dienstjaren, de leeftijd van werknemer en het gebruikelijke salaris.
vrijstelling van werkzaamheden: afgesproken kan worden dat werknemer vrijgesteld wordt van werk tot einde arbeidsovereenkomst, eventueel tegen verval van vakantiedagen
eindafrekening; welk salaris en overige salariscomponenten ( 13e maand, bonus, etc.) dienen nog te worden betaald bij einde arbeidsovereenkomst?
concurrentie- en relatiebeding. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven?
referenties en getuigschrift. Veel werknemers zullen sneller vervangend werk vinden als zij positieve referenties en een positief getuigschrift meekrijgen. Een belangrijk punt dus om uit te onderhandelen en vast te leggen.
juridische kosten. Als werknemer kunt u met werkgever proberen af te spreken dat werkgever de juridische kosten betaald die u heeft moeten maken bij de onderhandelingen en het vast leggen van de vaststellingsovereenkomst.

finale kwijting. Meestal wordt een finale kwijting afgesproken waarbij werkgever en werknemer verklaren dat zij buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is afgesproken niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Gratis Controle van uw vaststellingsovereenkomst

Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een belangrijke gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Laat u daarom altijd adviseren en helpen door een specialist. Onze Ontslagspecialisten hebben allen meer dan 20 jaar ervaring met deze zaken. Wij kunnen u ook adviseren bij bijzondere situaties, zoals ziekte en zwangerschap. Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist