headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst uitzicht op ander werk

 

 

In veel vaststellingsovereenkomsten komt de volgende tekst voor:

"werknemer verklaart bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst geen concreet uitzicht te hebben op een andere baan"

Variaties op een dergelijke bepaling komen ook voor, zoals:

In het geval werknemer bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst concreet uitzicht heeft op ander werk, kan hij/zij geen aanspraak maken op de ontslagvergoeding.

Waar zijn dergelijke bepalingen voor bedoeld? En wat is het gevolg als achteraf blijkt dat werknemer toch concreet uitzicht heeft op ander werk? 

Waarvoor bedoeld?

Een ontslagvergoeding (die veelal in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen) is bedoeld om de inkomensterugval van de werknemer die ontslagen wordt op te vangen. De ontslagen werknemer ontvangt na ontslag immers geen loon meer, of slechts een (lagere) ww-uitkering. Als de werknemer concreet uitzicht heeft om na het ontslag (vrijwel) direct bij een andere werkgever in dienst te treden zal (in de meeste gevallen) van een terugval in inkomsten geen sprake zijn. De (belangrijkste) reden voor het betalen van een ontslagvergoeding ontbreekt dan.

Het opnemen van een clausule zoals hiervoor genoemd is voor dit soort gevallen dan ook redelijk en ligt voor de hand.

Wat indien wél uitzicht heeft op ander werk

Heeft een werknemer die zich akkoord verklaart met een van bovengenoemde clausules bij een niet gemeld concreet uitzicht op ander werk recht op de afgesproken ontslagvergoeding? Nee, bij het verzwijgen van een nieuwe baan heeft de werknemer in die gevallen geen recht op een ontslagvergoeding. In een dergelijke geval is namelijk sprake van 'bedrog' , zodat de werkgever niet hoeft te betalen, aldus een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 25 november 2014.

Geen clausule, maar liegen op vraag werkgever

Stel in de vaststellingsovereenkomst is geen clausule als hierboven genoemd opgenomen. Heeft werknemer dan toch recht op een ontslagvergoeding als hij een concreet uitzicht op ander werk niet meldt aan werkgever? De kans is groot dat als werkgever expliciet voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst aan werknemer vraagt of hij concreet uitzicht heeft op ander werk en de werknemer tegen beter weten zegt dat dit niet zo is en daarover liegt, de werknemer geen recht op een ontslagvergoeding. De werkgever kan de overeenkomst dan vernietigen op grond van bedrog en dwaling (aldus de Hoge Raad 17 januari 1997).

Spontaan melden vorderingen sollicitaties?

Heeft een werknemer een meldingsplicht om spontaan ( dus zonder vragen hierover van werkgever ) mededeling te doen aan werkgever over zijn sollicitaties of kansen op een nieuwe baan? Hierover is de rechtspraak niet eenduidig. Zo vond het Gerechtshof in Arnhem op 12 maart 2013 dat werknemer geen spontane mededelingsplicht had om aan te geven in welke fase zijn sollicitaties zich bevonden. Daarentegen vonniste de kantonrechter te Utrecht op 21 september 2011 dat ook een werknemer die er niet door werkgever naar wordt gevraagd, spontaan mededeling behoort te doen over zijn onderhandelingen over een nieuwe baan als de onderhandelingen zodanig vergevorderd zijn dat er concreet uitzicht, of grote waarschijnlijkheid is, op de nieuwe baan.

Zelf initiatief nemen voor vaststellingsovereenkomst?

Als u zelf reden heeft een vaststellinsovereenkomst te vragen en daartoe het initiatief wilt nemen, lees dan onze speciale webpagina: vaststellingsovereenkomst op initiatief werknemer.

Vraag advies over uw vaststellingsovereenkomst

 

Zoals uit het hiervoor gaande blijkt zijn er grote belangen betrokken bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en zijn de juridische regels niet eenvoudig. Laat u daarom altijd adviseren door onze vaststellingsovereenkomst advocaten en juridisch specialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of mail.  Het 1e advies = GRATIS.

 

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist