headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst opzegtermijn - belangrijk voor WW

 

Tegenwoordig worden veel arbeidsovereenkomsten in onderling overleg tussen werkgever en werknemer beëindigd. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken over het ontslag worden dan vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Er dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan wil de vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn. Zo moet het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het aangaan van de vaststellingsovereenkomst uitgaan van de werkgever en mag de werknemer geen dringende reden hebben gegeven voor zijn ontslag. Verder moet de voor de werkgever geldende opzegtermijn bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in acht te worden genomen. Vraag is dan ook: hoe neem je de opzegtermijn in acht? En hoe lang is die opzegtermijn?

De lengte van de opzegtermijn voor werkgever

Om de opzegtermijn te bepalen dient eerst gekeken worden naar de eventuele bepaling daarover in de arbeidsovereenkomst of cao. Staat daar geen opzegtermijn genoemd, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en wel als volgt:

arbeidsduur  opzegtermijn 
korter dan 5 jaar 1 maand
tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden 
15 jaar en langer 4 maanden

 Opzegtermijn oudere werknemers

Voor werknemers die op 1 januari 1999 ouder waren dan 45 jaar en niet na 1 januari 1999 van werkgever zijn veranderd geldt een afwijkende opzegtermijn. Vraag hierover nadere informatie aan onze ontslagspecialisten.

Hoe neem ik de opzegtermijn in acht bij de vaststellingsovereenkomst?

Indien werknemer en werkgever een ww-veilige vaststellingsovereenkomst willen aangaan dienen zij er zorg voor te dragen dat tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en de afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst een periode ligt die minimaal gelijk is aan de lengte van de voor werkgever geldende opzegtermijn. Voorbeeld: u bent 7 jaar in dienst en voor uw werkgever geldt de wettelijke opzegtermijn van 2 maanden. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 november dient de vaststellingsovereenkomst voor 1 september te worden aangegaan.

vaststellingsovereenkomst opzegtermijn

Vraag altijd advies over uw vaststellingsovereenkomst

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst kan veel mis gaan. Is uw ww-wel veilig gesteld? Heeft u recht op een hogere ontslagvergoeding?, enzovoorts. Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd door onze specialisten controleren! Mogelijk kunnen wij zelfs een betere regeling voor u afspreken of uw ontslag tegenhouden. Bel (0900123 73 24) of mail daarom voor een 1e gratis advies van onze Ontslagspecialisten.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist