headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst ontbinden - wanneer mogelijk?

Kan ik onder een getekende vaststellingsovereenkomst uit?

De werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst laten ondertekenen. Daarmee wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd. Maar wat als u spijt heeft van uw ondertekening?, of u zich onder druk gezet voelt. Kunt u de vaststellingsovereenkomst ontbinden of terugdraaien?

De wettelijke bedenktermijn

De wet biedt werknemer het recht de vaststellingsovereenkomst binnen
veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen zonder opgaaf van
redenen te ontbinden door een aan de werkgever gerichte schriftelijke verklaring. Als deze bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is genoemd bedraagt de bedenktermijn 21 dagen.

Herroepen beëindigingsovereenkomst, bestel modelbrief
Bestel onze voorbeeldbrief voor het correct inroepen van ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.

Let op: de werkgever heeft geen ‘bedenktermijn’.
Zelfs als zou afgesproken zijn dat de werknemer geen gebruik zal
maken van zijn bedenkrecht, geldt toch de bedenktermijn. Dergelijke afspraken zijn namelijk niet rechtsgeldig!

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Dwang, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden

Ook als de wettelijke bedenktermijn voorbij is, is het in sommige gevallen mogelijk een gesloten vaststellingsovereenkomst te vernietigen. Als sprake is van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden ( de zogeheten ‘wilsgebreken”) kan een eenmaal gesloten overeenkomst achteraf worden vernietigd.
Hoewel de rechter een beroep op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst niet
snel zal honoreren kunnen zowel werknemer als werkgever in bijzondere gevallen beroep doen op een wilsgebrek.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Vernietiging door werknemer:

Voorbeelden in de rechtspraak waarbij de werknemer met succes beroep deed op
een wilsgebrek zijn:
- de situatie waarin de werknemer foutief door werkgever was geïnformeerd over het kunnen verkrijgen van een ww-uitkering;
- de situatie waarbij werkgever ten onrechte de werknemer dreigde met ontslag op staande
voet en hem geen tijd gunde voor het inwinnen van advies alvorens de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.
-de opvallende situatie waarbij een werkgever zijn werknemer 'ontvoerde' naar het kantoor van zijn advocaat, alwaar werknemer door twee advocaten van de werkgever onder zware druk werd gezet een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. De rechter kwalificeerde dit als 'misbruik van omstandigheden'.

Vernietiging door werkgever:

De werkgever kan beroep doen op bedrog als de werknemer voorafgaande aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft verklaard geen uitzicht te hebben op ander werk, terwijl hij dat uitzicht wel had. In dat geval blijft wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand, maar kan werknemer geen aanspraak meer maken op de (eventueel) overeengekomen ontslagvergoeding.

Direct actie:
Ter zake van de wettelijke bedenktermijn geldt dat u daar tijdig beroep op moet doen. Moet ook als er sprake is van dwang, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden is snelle actie vereist. Te lang 'stilzitten' kan fataal zijn. Neem daarom direct contact op met onze juristen en advocaten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail. Het 1e advies is GRATIS

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist