headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst onderwijs en transitievergoeding

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN TRANSITIEVERGOEDING IN HET ONDERWIJS

vaststellingsovereenkomst onderwijs

Transitievergoeding


Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden en hebben de meeste werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule waarbij met name de lengte van het dienstverband en het salaris een rol spelen.

Hieronder zullen wij ingaan op de positie van personeel werkzaam in het onderwijs. Als u na het lezen nog vragen heeft  of hulp wenst kunt u ons altijd bellen of mailen.

Uitzonderingen op recht op transitievergoeding

De belangrijkste uitzondering waarbij geen recht op een transitievergoeding bestaat is:

-de werknemer heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen;

Ernstig verwijtbaar gedrag

Als een medewerker zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en om die reden wordt ontslagen, is het begrijpelijk dat hij niet voor een transitievergoeding is aanmerking komt. Immers zou dat een ‘bonus’ zijn voor wangedrag. Voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag zijn: diefstal of verduistering, gewelddadig gedrag of seksuele intimidatie.
Maar let op: er kunnen verschillende opvattingen zijn over de vraag of bepaald gedrag als “ernstig verwijtbaar” moet worden beschouwd. Het is in nogal wat zaken lastig in te schatten of een rechter zal oordelen of een bepaald gedrag gewoon verwijtbaar is of ernstig verwijtbaar. Maar in het algemeen moet bij ernstig verwijtbaar gedrag gedacht worden aan zodanig gedrag waarbij ook ontslag op staande voet mogelijk is.

Transitievergoeding naast bovenwettelijke uitkering?

Werknemers die ontslagen worden zonder dat hen een verwijt treft, hebben vaak recht op een ww-uitkering. Werknemers in het onderwijs hebben bij ontslag bij ontslag doorgaans zelfs aanspraak op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Dit op grond van de CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten.

Vraag is: bestaat er recht op een transitievergoeding naast de bovenwettelijke uitkering?
Het antwoord op die vraag luidt: JA. De bovenwettelijke uitkering is namelijk niet bedoeld om in de plaats te komen voor de transitievergoeding.

Transitievergoeding verschuldigd bij aangaan vaststellingsovereenkomst?

vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer en werkgever in onderling overleg het einde van de arbeidsrelatie regelen. Bij een dergelijke regeling is het afspreken van een transitievergoeding niet verplicht. Dat betekent dat partijen geheel vrij zijn om welke vergoeding dan ook ( of helemaal geen vergoeding ) met elkaar af te spreken. Vaak wordt een hoge(re) vergoeding afgesproken als werkgever een discutabele ontslagreden heeft en een lage(re) vergoeding als werknemer stevige verwijten te maken valt. Bij onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst en een ontslagvergoeding kunnen wij u helpen.

Rechtshulp bij ontslag

Bent u werkzaam in het onderwijs en dreigt u te worden ontslagen? Bel ( 0900 - 123 73 24 ) of mail dan direct met onze gespecialiseerde juristen en advocaten. Wij zijn zeer ervaren in het ontslagrecht, met name op het gebied van onderwijs.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist