headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte - met voorbeeld contract

 

vaststellingsovereenkomst ontslag

Als een werknemer ziek is kan hij niet of nauwelijks worden ontslagen. Er geldt bij ziekte een zogeheten opzeg- of ontslagverbod.

Na 2 jaar ziekte vervalt het wettelijk opzegverbod en kan de werkgever een ontslagvergunning voor de zieke- /arbeidsongeschikte werknemer aanvragen bij het UWV.

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziek zijn?

De werknemer die na 2 jaar ziek zijn ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding kan fors uitvallen, vooral als de werknemer al lang in dienst is.

Het slapende dienstverband

Veel werkgevers kiezen er voor om de werknemer die 2 jaar ziek is niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Omdat deze werkgevers dus niet tot ontslag overgaan, zijn zij ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Gedupeerde werknemers

De werknemers die slapend in dienst werden gehouden hadden dus geen recht op een transitievergoeding en zijn ‘gedupeerd’.
Hierop hebben een aantal gedupeerde werknemers hun zaak voorgelegd aan de rechter. Maar de rechters oordeelden telkens dat: er geen verplichting voor de werkgever bestaat de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook als de werknemer 2 jaar of langer ziek is.
Echter heeft een uitsprak van de Hoge Raad dit anders gemaakt. Door de uitspraak van de Hoge Raad dienen slapende dienstverbanden beëindigd te worden. De werknemer kan dan aanspraak maken op een transitievergoeding. Goed nieuws dus voor de werknemers

Compensatie voor werkgevers

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de vergoeding die zij betaald hebben bij beëindiging van het dienstverband met een werknemer die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Een verzoek om compensatie kan worden ingediend bij UWV. 

Voorwaarden voor compensatie werkgevers

De compensatieregeling geldt alleen als:

de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de werknemer recht had op een transitievergoeding, en de vergoeding is betaald. Was de werknemer al voor 1 juli 2015 twee jaar ziek dan heeft deze geen recht op transitievergoeding en de werkgever geen recht op compensatie.

De volgende vergoedingen vallen onder de regeling:

- transitievergoeding bij opzegging met toestemming van UWV;

- transitievergoeding bij ontbinding door de rechter;

- vergoeding die is betaald bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Wat te doen bij aanbod vaststellingsovereenkomst bij langdurige ziekte?

Als Ontslagspecialist worden wij veelvuldig geconfronteerd met langdurig zieke werknemers die een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst krijgen gepresenteerd, waarbij geen of een zeer beperkte transitievergoeding wordt aangeboden. Op zichzelf mag een werkgever een dergelijk aanbod doen. Echter als werknemer hoeft u dat aanbod niet te accepteren. Als werknemer kunt u uw werkgever er op wijzen dat er een wettelijke regeling s waarbij de werkgever volledig wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding. Vraag werkgever daarom om de transitievergoeding.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Bent u werkgever en wilt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer die 2 jaar of langer ziek is beëindigen?, bestel dan bij ons een model beëindigingsovereenkomst 2 jaar ziekte. Klik hiervoor op  vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Voorbeeld in het Engels: zie voor een voorbeeld in het Engels: voorbeeld vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte Engels

Vraag rechtshulp bij uw vaststellingsovereenkomst

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn zeer ervaren in het beoordelen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomsten, bijvoorbeeld na twee jaar ziek zijn. Neem daarom altijd contact met ons op als u een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Wij kunnen u adviseren en met uw werkgever onderhandelen voor het beste resultaat. Dus heeft u juridisch advies en rechtshulp nodig bij uw vaststellingsovereenkomst? Bel : 0900 – 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist