headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst finale kwijting

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die vaak gebruikt wordt bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer onderhandelen over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en leggen het onderhandelingsresultaat vast is een overeenkomst. Eén van de beëindigingsafspraken is vaak dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Lees hieronder wat dat betekent. Als u na het lezen nog vragen heeft  of hulp wenst kunt u ons altijd bellen of mailen.

Wat betekent finale kwijting?

Met een finale kwijting spreken de werkgever en de werknemer af dat zij buiten de afspraken in de vaststellingsovereenkomst om geen andere zaken zullen vorderen. Een finale kwijtingsafspraak luidt bijvoorbeeld als volgt: ‘De werkgever en werknemer hebben nadat zij de afspraken die gemeld zijn in de vaststellingsovereenkomst zijn nagekomen niets meer van elkaar te vorderen. Zij verlenen elkaar 'finale kwijting’.

Verstrekkende gevolgen finale kwijting

Een finale kwijtingsafspraak heeft tot gevolg dat tussen partijen slechts de afspraken gelden die in de vaststellingsovereenkomst staan opgenomen. Dat brengt in beginsel dus met zich mee dat partijen afstand doen van andere aanspraken en vorderingen die partijen mochten hebben op grond van de arbeidsovereenkomst ( denk aan bonussen, terugbetaling studiegeld, concurrentiebeding, etc. ) . Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Stel bijvoorbeeld dat in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, maar partijen ‘vergeten’ in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat het concurrentiebeding in stand blijft, maar zij elkaar verlenen wél finale kwijting. Het gevolg zal dan vaak zijn dat werkgever de werknemer niet meer aan het concurrentiebeding kan houden. De rechter zal per geval, aan de hand van de specifieke omstandigheden, beoordelen of een concurrentiebeding in geval van een finale kwijtingsafspraak nog geldig is.

Uitspraak Hof Amsterdam

vaststellingsovereenkomst finale kwijting

In een uitspraak van het Hof Amsterdam oordeelde het Hof dat een concurrentiebeding na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst met daarin een finale kwijting niet meer geldt. Belangrijke reden om tot dat oordeel te komen was het feit dat in de vaststellingsovereenkomst uitdrukkelijk was bepaald dat het in de arbeidsovereenkomst geheimhoudingsbeding in stand blijft, terwijl niet bepaald was dat het concurrentiebeding in stand blijft.

Bedoeling partijen

Vaste rechtspraak is dat de rechter bij de beoordeling van een zaak niet alleen moet kijken naar de tekst van de gemaakte afspraken, maar ook naar de bedoeling van partijen en de (objectieve) verwachtingen die partijen hadden bij het maken van hun onderlinge afspraken. Dus als in de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat partijen finaal van elkaar gekweten zijn is dat niet per definitie doorslaggevend. De rechter zal ook nog moeten toetsen of dat dat werkelijk beoogd werd door partijen.

Voorkom missers, vraag rechtshulp

Zoals u heeft gelezen, is het van groot belang wat in de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken. Een ‘verkeerde’ of ‘vergeten’ afspraak kan u veel geld kosten. Laat daarom altijd uw ontslagsituatie en vaststellingsovereenkomst beoordelen of opstellen door onze specialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist