headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie

Vaststellingsovereenkomst aangeboden bij reorganisatie? Wat te doen?


Het komt regelmatig voor dat werknemers een ontslagvoorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst van hun werkgever krijgen aangeboden omdat het bedrijf wil reorganiseren. Wat zijn dan de mogelijkheden en rechten van de werknemer?

Waarom wil werkgever reorganiseren?

De reden van reorganisatie is vaak dat het financieel slechter gaat met het bedrijf. Maar dat is geen voorwaarde. Reorganisatie kan bijvoorbeeld ook gewenst zijn als de aard van de werkzaamheden verandert, werk voortaan wordt uitbesteed, er sprake is van teveel werknemers voor een functie, of dat door automatisering of een andere reden een functie vervalt.

Hoe beoordeelt het UWV een ontslagaanvraag bij reorganisatie?

Een werkgever die werknemers wil laten afvloeien om reden van reorganisatie kan ontslagvergunningen aanvragen bij het UWV (het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter is niet mogelijk).

Het UWV zal met de ontslagaanvraag met name op de volgende punten toetsen:

  • Is de reden voor het verval van de functie voldoende onderbouwd?
  • Is het afspiegelingsbeginsel correct in acht genomen?
  • Heeft werkgever voldoende de herplaatsingsmogelijkheden van werknemer onderzocht?

Heeft u bij reorganisatie recht op een ontslagvergoeding?

Als het UWV een ontslagaanvraag honoreert zal de werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is recht hebben op een transitievergoeding.
Gaan er meer dan 20 werknemers tegelijk uit, dan is het een collectief ontslag en zal er in veel gevallen een Sociaal Plan worden opgesteld. In een Sociaal Plan wordt vaak (maar niet altijd) een ontslagvergoeding afgesproken/aangeboden die hoger is dan de transitievergoeding. Ook kan een outplacementbudget ter beschikking worden gesteld.

vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie

In de praktijk: meestal ontslag via een vaststellingsovereenkomst 

Als de werkgever aan alle voorwaarden voldoet die het UWV stelt aan honorering van een ontslagaanvraag, heeft het voeren van verweer tegen een ontslagaanvraag meestal geen zin.
Als de werkgever niet voldoet aan alle ontslagvoorwaarden, is het voeren van verweer of het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden vaak wel zinvol. Onze specialisten kunnen u helpen bij het voeren van verweer of de onderhandelingen met uw werkgever.

Als werkgever en werknemer het ontslag onderling regeling, wordt de ontslagregeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst wordt met name bepaald per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en welke ontslagvergoeding werknemer meekrijgt. Maar ook andere onderwerpen kunnen worden afgesproken, zoals een positief getuigschrift, opheffen concurrentiebeding en vergoeding juridische kosten.

Ontslagspecialist helpt u bij uw ontslagsituatie

Heeft u te maken met een vaststellingsovereenkomst of ontslag vanwege reorganisatie of ontslag na 2 jaar ziekte, dan is het verstandig om onze ontslagspecialisten na te laten gaan of werkgever zich aan de regels houdt. Uiteraard kunnen wij ook de aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst beoordelen, of voor u onderhandelen met uw werkgever. Bel 0900 – 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist