headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst bij disfunctioneren

Een werkgever die een werknemer in dienst heeft mag verwachten dat zijn werknemer voldoende presteert. Het voldoende presteren betreft niet alleen vakinhoudelijk presteren maar ook een juiste houding en gedrag. Het komt nogal eens voor dat er discussie is tussen werkgever en werknemer óf sprake is van voldoende of onvoldoende presteren (disfunctioneren). Regelmatig worden deze discussies opgelost door uit dienst treden van de werknemer via een ww-veilige vaststellingsovereenkomst.

Wanneer is sprake van niet goed functioneren?

Of een werknemer wel of niet goed functioneert, zal met name beoordeeld moeten worden aan zijn functie en functieomschrijving. Bekeken moet worden of werknemer zijn werk conform de functieomschrijving, of de redelijke verwachtingen die behoren bij zijn functie, uitoefent. Denk aan zaken als: maakt werknemer te veel fouten?, krijgt hij het werk op tijd af?, gaat hij goed om met klanten?, worden targets behaald?

Verbetertraject

Als werkgever vaststelt dat werknemer ondermaats presteert, is het zaak dat dit besproken wordt met werknemer. Vervolgens zal een zogeheten ‘verbetertraject’ moeten worden aangegaan.
Een verbetertraject houdt in dat er afspraken worden gemaakt op welke punten verbetering wordt verwacht, binnen welke tijd verbetering dient plaats te vinden, hoe werknemer daarbij wordt geholpen ( bijv. coaching en cursussen) en wanneer de prestaties worden geëvalueerd.

Beëindigen arbeidsovereenkomst, ontslag

Als een goed verbetertraject is doorlopen, maar werknemer op essentiële punten niet goed blijft presteren, is de kans groot dat de rechter de arbeidsovereenkomst zal beëindigen.
Als er daarentegen fouten door werkgever zijn gemaakt in het verbetertraject, of als werkgever te hoge verwachtingen stelt aan het presteren van werknemer is de kans groot dat het ontslagverzoek wordt afgewezen.

Vaststellingsovereenkomst

De meeste werkgevers en werknemers wensen hun geschil over het functioneren niet op te lossen door een procedure bij de rechter. De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen hoog zijn en de uitkomst is onzeker. Ter beperking van de kosten en een zeker resultaat onderhandelen werknemer en werkgever over een beëindigingsregeling waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de arbeidsovereenkomst tot een einde komt. Het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’. Een dergelijke overeenkomst is, mits goed opgesteld ww-veilig. Zie voor de voorwaarden voor ww-veiligheid onze pagina: vaststellingsovereenkomst-ww-veilig.

Hogere ontslagvergoeding? Betere ontslagregeling?

Bent u werknemer en wenst u een hogere ontslagvergoeding of een anderszins  betere ontslagregeling? Dan bent u bij onze ontslagspecialisten aan het juiste adres. Onze advocaten en juristen zijn bekwame en ervaren onderhandelaars. Wij bereiken in meer dan 90% van de gevallen een betere regeling. Meestal lukt dat zonder enige kosten voor de werknemer. Neem daarom gelijk met ons contact op!

Hulp bij disfunctioneren en de vaststellingsovereenkomst

Heeft u als werkgever te maken met een disfunctionerende werknemer, of wordt u als werknemer beticht van disfunctioneren, neem dan contact op met onze Ontslagspecialisten ( meer dan 20 jaar ervaring!). Wij kunnen u adviseren, voor u procederen of onderhandelen over een goede vaststellingsovereenkomst. Bel 0900 – 123 73 24 of mail.

vaststellingsovereenkomst disfunctioneren

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist