headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst betekenis - Gratis 1e advies

 vaststellingsovereenkomst betekenis

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst ?

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat is een vaststellingsovereenkomst en wat zijn de gevolgen van een dergelijke overeenkomst?

Hieronder geven wij uitleg wat een vaststellingsovereenkomst in het algemeen juridisch betekent om vervolgens een toelichting te geven op deze beëindigingsregeling in het ontslagrecht.

De vaststellingsovereenkomst in het recht

Partijen die een geschil met elkaar hebben wensen vaak het geschil op te lossen. Zij kunnen kiezen de rechter of arbiter het geschil te laten beoordelen, maar kunnen er ook voor kiezen zelf een regeling te treffen ter oplossing van het geschil. Het is dan wel de bedoeling dat die regeling niet opnieuw tot conflicten leidt. Het vastleggen van de regeling in een zogeheten vaststellingsovereenkomst is dan de beste optie .

De vaststellingsovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek in de artikelen 7: 900 – 910 BW.
Kort gezegd is een vaststellingsovereenkomst een bindende regeling waarbij partijen afspraken maken over de oplossing van een bestaand geschil of ter voorkoming van een geschil.

Afwijking van de wet is mogelijk

Het bijzondere van een vaststellingsovereenkomst is dat partijen afspraken kunnen maken die afwijken van dwingend recht ( voor zover die afspraken niet in strijd zijn met openbare orde en goede zeden ). Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken dat een partij geen huurbescherming toekomt, waar hij de wettelijk gezien wel heeft, of dat er geen sprake is van een opzegverbod bij ontslag, terwijl dat wettelijk wel het geval is.

Een rechter die over de afspraken gemaakt in een vaststellingsovereenkomst oordeelt, zal daarom niet de afspraken ongeldig verklaren omdat deze afwijken van de wet. Er geldt: Vast = Vast. Slechts bij hoge uitzondering is een vaststellingsovereenkomst nietig of vernietigbaar, bijvoorbeeld als de overeenkomst tot stand is gekomen door dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Hoewel de vaststellingsovereenkomst bij elk conflict gebruikt kan worden is deze overeenkomst het meest bekend in het ontslagrecht.
Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer, zal bij voorkeur het ontslag ‘soepel’ willen regelen. Immers een procedure bij het UWV of de kantonrechter kost behoorlijk veel tijd, geld en emotie. Een goed alternatief voor een procedure is het aanbieden van een ontslagregeling in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke regeling kan werkgever met werkgever op een ww-veilige wijze afspreken wanneer en hoe de arbeidsovereenkomst tot een einde komt. Voor werkgever en werknemer zal het vooral van belang zijn onder welke voorwaarden partijen uit elkaar gaan. Hieronder noemen wij de voorwaarden die vaak worden overeengekomen en vastgelegd in de beëindigingsregeling.

Afspraken bij de beëindigingsovereenkomst

 • Datum van einde arbeidsovereenkomst
 • ww-veilige regeling
 • ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werkzaamheden
 • behoud telefoon en laptop
 • outplacementvergoeding
 • positief getuigschrift
 • verval concurrentiebeding
 • vergoeding juridische kosten.

Hulp bij ontslag

Bent u werkgever of werknemer en heeft u te maken met ontslag en/of een vaststellingsovereenkomst ? Bel of mail dan onze Ontslagspecialisten. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring. Met ons bereikt u het beste resultaat!
Bel 0900 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist