headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst advocaat - Gratis 1e advies

Vaststellingsovereenkomst advocaat

Veel arbeidsovereenkomst worden beëindigd door een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen een regeling afspreken ter beëindiging van een bepaald geschil. Dergelijke beëindigingsovereenkomst komen veel voor in het arbeidsrecht en met name in het ontslagrecht. Wij lichten dat hieronder toe.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Regelmatig komt het voor dat een werkgever niet tevreden is over een werknemer, of dat de functie van een werknemer in het bedrijf komt te vervallen. In die gevallen kan het voor de hand liggen dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen en de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het afscheid van elkaar nemen ( ontslag ) kan via een procedure bij het UWV of de kantonrechter worden gerealiseerd, maar ook in onderling overleg ( ontslag met wederzijds goedvinden ). Dat laatste is vaak eenvoudiger en minder kostbaar.

Is een ontslag via een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Ja, mits een bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan een arbeidsovereenkomst met een beëindigingsregeling ontbonden worden met behoud van ww-rechten. De belangrijkste voorwaarden voor een ww-veilige beëindiging zijn dat:

-het initiatief tot beëindiging (op papier) uitgaat van werkgever;
-de werknemer geen verwijt wordt gemaakt;
-de opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht wordt genomen.

Heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding?

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is het niet verplicht een ontslagvergoeding af te spreken, ook niet de wettelijke transitievergoeding. Partijen zijn geheel vrij in het bepalen van de beëindigingsvoorwaarden. Maar uiteraard komt het vaak voor dat werknemer financieel gecompenseerd wil worden voor het ontslag. Hoe hoog die compensatie uitvalt is vooral afhankelijk van:

-de reden van ontslag (heeft werkgever een sterke reden of is deze zwak?);
-valt werkgever verwijt te maken aan de ontslagsituatie, of juist de werknemer?
-hoe lang is werknemer in dienst?
-hoe oud of jong is werknemer en hoe hoog is zijn loon?
-hoe ‘graag’ wil werkgever van werknemer af, en hoe ‘graag’ wil werknemer blijven werken bij werkgever?
-wordt werknemer al deels gecompenseerd door bijvoorbeeld een periode van vrijstelling van werk en/of een budget voor outplacement?

Belang van een ervaren ontslag advocaat of ontslag jurist

vaststellingsovereenkomst advocaat

Het onderhandelen over een ontslagregeling is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. De belangen zij echter groot. Als werknemer staat uw inkomen op het spel en voor werkgevers dreigt een hoge kostenpost als de situatie met werknemer niet wordt opgelost ( rechtszaken, ziekmelding, etc.).
De ervaren ontslag advocaten en juristen van Ontslagspecialist kunnen uw ontslagzaak tot een goed einde brengen. Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.

U bent werkgever

Onze specialisten kunnen de werkgever van dienst zijn bij:

-beoordeling of u een redelijke ontslaggrond heeft;
-adviseren over het aanbod dat u uw werknemer kunt doen voor een vaststellingsovereenkomst;
-het op schrift stellen en uitbrengen van het aanbod aan werknemer;
-het onderhandelen met uw werknemer over de beëindigingsregeling;
-het waterdicht in een overeenkomst vastleggen van het bereikte onderhandelingsresultaat.

Lees voor tips en adviezen voor werkgevers: advies werkgevers bij vaststellingsovereenkomst.

U bent werknemer:

Onze specialisten kunnen u helpen bij:

-het beoordelen van de ontslaggrond van werkgever;
-u adviseren over het aanbod van werkgever;
-het uitbrengen van een tegenvoorstel aan werkgever;
-het onderhandelen met uw werkgever;
-het waterdicht vastleggen van een gunstige en bij voorkeur ww-veilige ontslagregeling.

Direct actie

Het is verstandig om niet te lang te wachten met het inschakelen van een ontslagspecialist bij uw
ontslagzaak. Zelf onderhandelen kan verkeerd uitpakken. Bel 0900 – 123 73 24 of mail daarom per direct onze specialisten. Eerste advies is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist