headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst 2022 - Ontslaghulp voor de beste regeling

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO) en wat wijzigt in 2022? Inclusief voorbeelden vaststellingsovereenkomst

 

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee een conflict of onzekere situatie kan worden opgelost. De betrokken partijen onderhandelen over de oplossing van een conflict of onzekere situatie en leggen het onderhandelingsresultaat vast is een overeenkomst.
De vaststellingsovereenkomst ( soms ook beëindigingsovereenkomst genoemd ) wordt veel gebruikt is ontslagsituaties. Werkgever en werknemer leggen dan in een overeenkomst vast onder welke voorwaarden zij de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Belangrijke aandachtspunten bij de beëindigingsovereenkomst

Bij het aangaan van een VSO moet aan veel zaken worden gedacht, Hieronder noemen wij er enkele. Voor nadere aandachtspunten kunt u kijken op de pagina wat is een vaststellingsovereenkomst?

Aandachtspunten:

 • een transitievergoeding of ontslagvergoeding is niet verplicht, maar wel gebruikelijk;
 • het aangaan van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is vaak niet verstandig, maar er zijn uitzonderingen;
 • wordt werknemer tot einde arbeidsovereenkomst vrijgesteld van werk?;
 • neem de fictieve opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht;
 • zorg ervoor dat het initiatief tot beëindiging uitgaat van werkgever;
 • hoe zit het met het concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding?
 • verlenen partijen elkaar finale kwijting?
 • krijgt werknemer een positief getuigschrift?
 • werknemer kan binnen 14 dagen na het bereiken van een akkoord de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen.

vaststelingsovereenkomst 2022

Wat wijzigt in 2022?

Feitelijk veranderen de rechtsregels omtrent de vaststellingsovereenkomst niet in 2022.
Wat wel een rol kan spelen is dat de hoogte van de maximale wettelijke transitievergoeding verandert in 2022.
De wettelijke transitievergoeding is vrijwel altijd verschuldigd als een werknemer via het UWV of de kantonrechter wordt ontslagen, of als een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de duur van het dienstverband.
De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar.
De maximale hoogte van de transitievergoeding bedroeg in 2021 € 84.000. In 2022 komt die maximale vergoeding € 86.000 bruto te bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 86.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2022

Wilt u een voorbeeld van een goede 'up to date' vaststellingsovereenkomst? Bekijk en bestel dan hier één van onze modelovereenkomsten.

Of klik rechtstreeks op éém van de modellen hieronder:

Voorbeeld vaststellingovereenkomst 'verschil van inzicht' ( de meest gebruikte overeenkomst ) 

Voorbeeld bedrijfseconomische redenen

Voorbeeld urenvermindering / deeltijdontslag

Model vaststellingovereenkomst in de Engelse taal ( settlement agreement ) 

Voorbeeld vaststellingovereenkomst na 2 jaar ziekte.

 

Let op: vaak valt een hogere ontslagvergoeding af te spreken in een vaststellingsovereenkomst!

Als een werknemer bij een groot bedrijf werkt en er sprake is van reorganisatie waardoor meerdere arbeidsplaatsen vervallen, wordt vaak een Sociaal Plan opgesteld. In een Sociaal Plan, wordt veelal een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding toegekend.
Maar ook in een individuele ontslagzaak wordt regelmatig een hogere vergoeding toegekend, of kan dit uit worden onderhandeld. Dat laatste is met name het geval als de ontslagreden van werkgever discutabel is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geen goed dossier van disfunctioneren, of het niet goed kunnen onderbouwen waarom een arbeidsplaats vervalt.

Betere ontslagregeling ook voor u?

Onze juristen en advocaten zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en hebben veel ervaring met het onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten. Wilt u zelf de beste regeling?
Bel 0900 123 73 24 of mail. Het 1e advies = GRATIS.

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist