Vaststellingsovereenkomst 2020

vaststellingsovereenkomst 2020

Het arbeidsrecht staat niet stil, maar is altijd in beweging, vooral de laatste jaren. Telkens wordt het recht aangepast aan de economische situatie. Ook per 1 januari 2020 zal het arbeidsrecht ingrijpend worden gewijzigd.

Wet arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben vooral tot doel ontslag voor werkgevers eenvoudiger te maken en de hoeveelheid flexibele contracten in te dammen. Het pakket veranderingen in het arbeidsrecht draagt de naam 'Wet Arbeidsmarkt in Balans', kort gezegd WAB.
Wat gaat er concreet veranderen? Hieronder de meest opvallende wijzigingen.

Ontslag eenvoudiger

Werkgevers klaagden de afgelopen jaren over het feit dat het geven van ontslag te moeilijk is geworden. Dit vanwege de starre voorwaarden waaraan een ontslaggrond ( bijvoorbeeld disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie ) moet voldoen.
Bovendien moet werkgever de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt proberen te herplaatsen.
De wetgever komt de werkgever deels tegemoet. De ontslagvoorwaarden worden versoepeld. Als bijvoorbeeld een werkgever niet 100% kan aantonen dat werknemer disfunctioneert, kan ontslag eventueel toch worden toegewezen als er tevens sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Ofwel, ontslagredenen kunnen bij elkaar worden opgeteld, wat voorheen niet kon.
Wel kan de rechter bij deze ‘cumulatie’ van ontslaggronden bepalen dat werkgever een hogere ontslagvergoeding verschuldigd is. Een verhoging met 50% is mogelijk.

Transitievergoeding versoberd voor oudere werknemers

Tot 1 januari 2020 hebben werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst zijn recht op een hogere transitievergoeding dan werknemers die jonger zijn. Dat verschil in transitievergoeding afhankelijk van leeftijd gaat vervallen.

Transitievergoeding al vanaf dag 1

Tot 1 januari 2020 hebben alleen werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn recht op een transitievergoeding. Die eis vervalt. Per 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.
 

Wanneer is sprake van een vast contract?

Per 1 januari 2020 wijzigt de zogenaamde ‘ketenregeling’. De ketenregeling bepaalt na hoeveel tijdelijke contracten er sprake is van een vast contract.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgever en werkgever 3 tijdelijke contracten van bij elkaar maximaal 3 jaar aangaan voordat er sprake is van een vast contract. Voor 1/1/2020 is al sprake van een vast contract na 2 jaar.

Oproepwerknemers krijgen meer rechten

De positie van oproepwerknemers wordt verbeterd. Zo moeten na invoering van de Wab werkgevers oproepmedewerkers minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Bovendien moet de werkgever na 12 maanden de werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Arbeidsrecht volgens Burgerlijk Wetboek ook voor ambtenaren

Ambtenaren hebben te maken ‘eigen’ arbeidsrechtelijke regels. Per 1 januari 2020 zal het gewone arbeids- en ontslagrecht uit het Burgerlijk wetboek echter ook gaan gelden voor ambtenaren ( met uitzondering van politie en militairen).

Vaststellingsovereenkomst in 2020

Zoals gezegd wordt het voor werkgever wat eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Dat zal een effect hebben op de onderhandelingspositie van partijen. Of dit echter zal leiden tot een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken in vaststellingsovereenkomst is onduidelijk. Enerzijds heeft het soepelere ontslagrecht een dempende werking op de ontslagvergoeding, anderzijds kan de verhoging tot 50% bij cumulatie van ontslaggronden ( zie hierboven ) leiden tot hogere vergoedingen.
Wat onveranderd zal blijven is de populariteit van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting ook na invoering van de Wab de populairste ontslagroute blijven. Ontslag via de rechter of het UWV is namelijk vaak omslachtiger en duurder.

Vaststellingsovereenkomst 2021

Lees voor de regels in 2021:  vaststellingsovereenkomst 2021

Hulp van specialist bij vaststellingsovereenkomst en ontslag

Zelf onderhandelen over een ontslag of over een vaststellingsovereenkomst is niet aan te raden. Een kostbare fout is zo gemaakt. Vraag daarom altijd hulp aan onze specialisten..
Bel 0900 123 73 24 of mail onze ontslagspecialisten. Wij zorgen voor het optimale resultaat. Het eerste advies is bovendien GRATIS