headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst 2018

 

Vaststellingsovereenkomst 2018

Steeds minder ontslagzaken worden door de rechter of het UWV behandeld. Dat komt niet alleen omdat de economie flink is verbeterd de afgelopen tijd, maar ook omdat de eisen gesteld aan een gedwongen ontslag strenger zijn geworden.
Meer er meer werkgevers kiezen er daarom voor de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer de voorwaarden vastleggen waaronder de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Nieuw ontslagrecht, nieuwe regels vaststellingsovereenkomst

Schriftelijke vastlegging

Per 1 juli 2015 zijn er veel nieuwe regels over ontslag ingevoerd in het arbeidsrecht. Eén van de nieuwe regels is dat de vaststellingsovereenkomst per sé schriftelijk moet worden vastgelegd. Een mondelinge vaststellingsovereenkomst is niet geldig.

Bedenktermijn

Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geldt voor de werknemer een bedenktermijn van 14 dagen. Voor werkgever geldt geen bedenktermijn.

Werknemer hoeft geen reden op te geven voor herroeping binnen de bedenktermijn. Hij kan volstaan met een schriftelijke herroeping binnen de bedenktermijn.

Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst, of binnen uiterlijk twee dagen na ondertekenen van de overeenkomst, werknemer schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Vrijwel iedere werknemer die ontslagen wordt via het UWV of de rechter heeft recht op een transitievergoeding. In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld in het geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst.
Maar in de praktijk komen werkgever en werknemer vaak een vergoeding overeen die gelijk is aan de transitievergoeding of hoger.

vaststellingsovereenkomst 2018

Transitievergoeding in 2018

De maximale transitievergoeding in 2018 bedraagt € 79.000 bruto, of als het jaarsalaris hoger is, een bedrag dat overeenkomt met het jaarsalaris.
Voor de hoogte van de transitievergoeding bestaat een rekenformule die er de eerste 10 jaar van het dienstverband op neer komt dat een werknemer recht heeft op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Na 10 jaar dienstverband gaat de vergoeding omhoog naar ½ maandsalaris per jaar. Dit laatste gaat zeer waarschijnlijk veranderen in de loop van 2018. Het kabinet Rutte 3 wenst namelijk ook voor contracten die langer dan 10 jaar lopen de ontslagvergoeding te stellen op 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

U wilt een hogere vergoeding?

Wordt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden en wenst u een hogere vergoeding? Laat dan onze gespecialiseerde advocaten en juristen de onderhandelingen met uw werkgever voeren. Voor veruit de meeste werknemers realiseren wij een hogere ontslagvergoeding.

Gratis 1e advies

De arbeidsrechtelijke regels veranderen snel en zijn niet eenvoudig. Denk bijvoorbeeld aan lastige regels rond opzegtermijnen of finale kwijting. Denk bijvoorbeeld ook aan specifieke regels voor de vaststellingsovereenkomst in het onderwijs.

Vraag daarom altijd hulp aan onze ervaren Ontslagspecialisten. Wij volgen de wetgeving en rechtspraak op de voet. Samen met ons voorkomt u kostbare missers. Bel daarom 0900 – 123 73 24 of mail. Het 1e advies is GRATIS

.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist