headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015

In het arbeidsrecht wordt in 2015 veel gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 sterk verandert. Onderdeel van het ontslagrecht is het ‘ontslag met wederzijds goedvinden’, waarbij werkgever en werknemer onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het onderhandelingsresultaat vastleggen in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’. De wettelijke regels over de vaststellingsovereenkomst worden eveneens per 1 juli 2015 veranderd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

De situatie tot 1 juli 2015:

De vaststellingsovereenkomst kent geen vormvereiste. De vaststellingsovereenkomst hoeft dus niet per sé schriftelijk te worden vastgelegd. Na het sluiten van de overeenkomst geldt geen bedenktermijn: ‘vast is vast’. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld in geval van dwaling of bedrog, is het mogelijk de vaststellingsovereenkomst nadat deze door partijen is ondertekend te ontbinden.

De situatie vanaf 1 juli 2015:

Er geldt een vormvereiste: De vaststellingsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Bedenktermijn: de werknemer heeft de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende twee weken de vaststellingsovereenkomst te vernietigen door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever . Werknemer kan dat doen om welke reden dan ook.
Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst, of binnen uiterlijk twee dagen na ondertekenen van de overeenkomst, werknemer schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.

Als de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd wordt vernietigd en er wordt binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt de bedenktijd niet voor de tweede vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Per 1 juli 2015 heeft bijna iedere werknemer die wordt ontslagen wordt via opzegging of ontbinding door de kantonrechter recht op een transitievergoeding. In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld voor werknemers die met een vaststellingsovereenkomst vertrekken. Maar in de praktijk zullen werkgever en werknemer voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan vaak onderhandelen over een ontslagvergoeding. Zij kunnen daarbij vrijwillig de wettelijke regels over de transitievergoeding als uitgangspunt nemen. Maar zij kunnen ook besluiten een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken.

Gratis 1e advies over de vaststellingsovereenkomst

Heeft u te maken met een vaststellingsovereenkomst dan is het raadzaam advies te vragen over dit belangrijke onderwerp. Er kan namelijk veel mis gaan indien u onvoldoende op de hoogte bent van de onderwerpen en gevolgen te regelen in een vaststellingsovereenkomst.  De ervaren juristen/advocaten van Ontslagspecialist bieden u een GRATIS 1e advies over uw vaststellingsovereenkomst aan. Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist