headermetsterrenv10

Transitievergoeding voor kleine bedrijven

Transitievergoeding voor kleine werkgevers

Vanaf 1 juli 2015 zullen de meeste werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn recht hebben op een ontslagvergoeding bij ontslag. Anders dan voorheen zal dat óók gelden voor werknemers:

 1. die ontslagen worden na 2 jaar ziekte;
 2. van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt;
 3. die ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen

De ontslagvergoeding die werkgevers gaan betalen wordt een transitievergoeding genoemd.

Werkgevers moeten vaker ontslagvergoeding betalen

De hierboven genoemde 3 categorieën werknemers hadden tot 1 juli 2015 geen recht op een ontslagvergoeding. Na 1 juli 2015 dus wel. Het gevolg is dan ook dat werkgevers vaker een ontslagvergoeding aan werknemers moeten betalen. Omdat ontslag voor kleine werkgevers hierdoor onbetaalbaar dreigt te raken, heeft de wetgever een aantal regels ingevoerd om met name de ontslaglasten voor de kleine werkgevers te verlichten. Hieronder staan deze maatregelen genoemd.

Lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers

Hoogte vergoeding:

De ontslagvergoeding per 1 juli 2015 wordt sowieso verlaagd ten opzichte van de tot dan geldende kantonrechtersformule. Op grond van die laatste formule gold gemiddeld een ontslagvergoeding van 1 bruto-maandsalaris per gewerkt jaar. Onder de transitievergoeding wordt de vergoeding 1/3 maandsalaris voor de eerste 10 dienstjaren en 1/2 maandsalaris voor de daaropvolgende dienstjaren, of 1 maandsalaris indien het een werknemer van 50 jaar of ouder betreft.

Voor kleine werkgevers ( bedrijven met minder dan 25 werknemers) geldt de hogere transitievergoeding voor de 50 + werknemers niet.

Om de transitievergoeding eenvoudig te kunnen berekenen heeft Ontslagspecialist een handige rekentool voor u vervaardigd. Klik voor deze rekentool op: hoogte transitievergoeding

Kleine werkgevers en bedrijfseconomisch ontslag

In het geval de kleine werkgever ( minder dan 25 werknemers) een werknemer moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen mag bij de berekening van de transitievergoeding er fictief van worden uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst gestart is op 1 mei 2013 ook al is de werknemer langer in dienst. Voorwaarde is dan wel dat het financieel erg slecht gaat met werkgever, te weten:

 • drie jaar lang en negatief netto-resultaat;
 • een negatief eigen vermogen.
 • de waarde van de vlottende activa kleiner dan de schulden

Samengevat:

er moet vaker een transitievergoeding worden betaald, maar de vergoeding is lager dan de ontslagvergoedingen      ( gouden handdrukken) uit het verleden.

NOTA BENE:  De hiervoor beschreven regeling voor kleine werkgevers geldt per 1 januari 2020 niet meer! Vrijwel alle werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Hoe groot de werkgever is maakt niet uit.

Direct actie

Ondanks bovengenoemde regels blijft het partijen vrij staan zelf een eigen vergoeding af te spreken. Ontslagspecialist kan u helpen bij het realiseren van een passende vergoeding. Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail ons en hoor wat wij voor u kunnen betekenen. Eerste advies = GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist