headermetsterrenv10

Transitievergoeding bij 2 jaar of langer in dienst

ontslagvergoeding

 

Transitievergoeding is verschuldigd bij 2 jaar of langer in dienst


De Rechtbank Limburg heeft zich op 9 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2220, uitgelaten over de vraag of een transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst exact 2 jaar heeft geduurd.

Werkgever stelde dat de transitievergoeding pas verschulidigd is als de dienstbetrekking langer dan 2 jaar heeft geduurd. Ter ondersteuning van die stelling haalt werkgever passages uit de wetsgeschiedenis aan.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het standpunt van werkgever niet juist is.

Volgens de rechter is de wettekst is duidelijk: een werknemer heeft recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst "ten minste" 24 maanden heeft geduurd. De kantonrechter wijst op passages uit de parlementaire geschiedenis  waaruit juist blijkt dat het de bedoeling was om het recht op een transitievergoeding toe te kennen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan.

De transitievergoeding wordt toegewezen.

NOTA BENE: per 1 januari 2020 is al vanaf de eerste dag dat werknemer in dienst is een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag! 

Vraag rechtshulp

Heeft u vragen over de transitievergoeding vraag dan rechtshulp aan onze gespecialiseerde juristen en advocaten. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2021 Ontslagspecialist