headermetsterrenv10

Toelichting ontslag om bedrijfseconomische redenen

Hoe ontslag om bedrijfseconomische redenen werkt
Een werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan of verzoekt de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kan, in tegenstelling tot het UWV, daarbij een schadevergoeding toekennen aan de werknemer.
Wanneer een werkgever kiest voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, moet deze de redenen aannemelijk maken. Dat staat in artikel 4.1 van het ontslagbesluit. Daarbij moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel hanteren.
Om een bedrijf uit de gevarenzone te houden kan de noodzaak tot ontslag zich aandienen. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege een slechte financiële situatie.
Door werkvermindering kan overbezetting van personeel ontstaan. Soms gaat dit samen met slechtere financiële resultaten. Daarom moet een werkgever inzichtelijk te maken dat de werkvermindering structureel is. Acute werkvermindering is het plotseling wegvallen van omzet, projecten of opdrachten. Geleidelijke werkvermindering is het stap voor stap dalen van de omzet, waardoor de hoeveelheid werk afneemt. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege acute of geleidelijke werkvermindering.
Organisatorische verandering kan nodig zijn in een slechte financiële situatie of vanwege een strategische heroriëntatie op de markt. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege reorganisatie of organisatorische verandering.
Een andere bedrijfseconomische reden voor ontslag is technologische verandering. Het automatiseren van werkprocessen kan voor een bedrijf nodig zijn om te overleven in de markt. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege technologische verandering.
Een ondernemer heeft de vrijheid om zijn bedrijf, of onderdelen daarvan, te sluiten als hem dat gegeven de omstandigheden juist voorkomt. Deze ondernemersvrijheid neemt echter niet weg dat hij tevens verantwoordelijkheden heeft ten opzichte van het personeel. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege beëindiging van bedrijfsactiviteiten.
Een ondernemer heeft in principe de vrijheid om zijn bedrijf naar eigen goeddunken elders te vestigen. Bij een bedrijfsverhuizing komen in beginsel alle arbeidsplaatsen op de locatie te vervallen. Vindt de bedrijfsverhuizing plaats binnen Nederland dan mag van de werkgever tenminste worden verlangd dat hij de werknemers aanbiedt om hun werk op de nieuwe locatie voort te zetten. Indien de verhuizing plaatsvindt naar het buitenland zal het meeverhuizen van de werknemers niet altijd een reële optie zijn. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege een bedrijfsverhuizing.
Het vervallen van subsidie op loonkosten kan een bedrijfseconomische reden zijn voor ontslag of herplaatsing. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag of herplaatsing vanwege het vervallen van subsidie.

Hoe ontslag om bedrijfseconomische reden werkt

Een werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan. 

Wanneer een werkgever kiest voor ontslag om bedrijfseconomische reden, moet hij de reden aannemelijk maken en ook dat herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. Dat staat in artikel 7: 669 van het Burgerlijk Wetboek en in de Ontslagregeling. Daarbij moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel hanteren.

Om een bedrijf uit de gevarenzone te houden kan de noodzaak tot ontslag zich aandienen. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege een slechte financiële situatie.

Door werkvermindering kan overbezetting van personeel ontstaan. Soms gaat dit samen met slechtere financiële resultaten. Daarom moet een werkgever inzichtelijk te maken dat de werkvermindering structureel is. Acute werkvermindering is het plotseling wegvallen van omzet, projecten of opdrachten. Geleidelijke werkvermindering is het stap voor stap dalen van de omzet, waardoor de hoeveelheid werk afneemt. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege acute of geleidelijke werkvermindering.

Organisatorische verandering kan nodig zijn in een slechte financiële situatie of vanwege een strategische heroriëntatie op de markt. Men spreekt dan van ontslag door reorganisatie of reorganisatie ontslag. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege reorganisatie of organisatorische verandering.

Een andere bedrijfseconomische reden voor ontslag is ontslag door technologische verandering. Het automatiseren van werkprocessen kan voor een bedrijf nodig zijn om te overleven in de markt. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege technologische verandering.

Een ondernemer heeft de vrijheid om zijn bedrijf, of onderdelen daarvan, te sluiten als hem dat gegeven de omstandigheden juist voorkomt. Deze ondernemersvrijheid neemt echter niet weg dat hij tevens verantwoordelijkheden heeft ten opzichte van het personeel. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag vanwege beëindiging van bedrijfsactiviteiten en ontslag bij bedrijfssluiting.

Een ondernemer heeft in principe de vrijheid om zijn bedrijf naar eigen goeddunken elders te vestigen. Bij een bedrijfsverhuizing komen in beginsel alle arbeidsplaatsen op de locatie te vervallen. Vindt de bedrijfsverhuizing plaats binnen Nederland dan mag van de werkgever tenminste worden verlangd dat hij de werknemers aanbiedt om hun werk op de nieuwe locatie voort te zetten. Indien de verhuizing plaatsvindt naar het buitenland zal het meeverhuizen van de werknemers niet altijd een reële optie zijn. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag bij bedrijfsverhuizing.

Het vervallen van subsidie op loonkosten kan een bedrijfseconomische reden zijn voor ontslag of herplaatsing. Ontslagspecialist ondersteunt u in geval van ontslag bij vervallen van subsidie.

Het eerste advies over ontslag ( ook deeltijdontslag ) om bedrijfseconomische reden is gratis.

Bel 0900 -123 73 24 of mail Ontslagspecialist.

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist