headermetsterrenv10

Re-integreren, wat is re-integratie?

 

Re-integreren is een term die we veel horen. Zeker werkgevers die regelmatig te maken hebben met ziekteverzuim zullen de term re-integratie wel kennen. Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar het UWV beoordeeld de re-integratie wel op het moment dat uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Dat betekent dat u als werkgever moet zorgen dat u tijdens de re-integratie aan de eisen voldoet. En dat u alle stappen goed vastlegt in het re-integratieverslag.

De plichten van een werkgever

Een werkgever moet er alles aan doen om een werknemer te helpen en ervoor te zorgen dat deze passend werk kan uitvoeren. In eerste instantie is deze inspanning gericht op het laten terugkeren van de werknemer in zijn eigen werk, eventueel met aanpassingen of middels het treffen van voorzieningen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zoekt u naar ander passend werk in uw bedrijf (spoor 1). Soms is een terugkeer binnen het eigen bedrijf niet haalbaar. Wanneer terugkeer binnen de eigen werkgever niet meer mogelijk is moet u de werknemer begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever. Het zogenaamde re-integratie spoor 2 traject.

Re-integratie spoor 2

In veel gevallen wordt een re-integratie tweede spoor traject van uw arbeidsongeschikte werknemer uitbesteed aan een re-integratiebureau. Naast inzicht in belemmeringen en belastbaarheid, beschikt een re-integratiebureau over up-to-date kennis op het gebied van sociale zekerheid en hebben ze een groot werkgeversnetwerk om werknemers snel te herplaatsen in passend werk.

De plichten van de werknemer

De werkgever is niet de enige die re-integratie verplichtingen kent. Ook de werknemer zelf heeft zich te houden aan de re-integratie spelregels. Actief meewerken aan herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaan staat voorop. Dat kan betekenen dat de werknemer tijdelijk ander passend werk gaat doen en dat hij het herstel niet in de weg mag staan of vertragen. Houdt een werknemer zich niet aan de regels? Dan mag de werkgever minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Is de werknemer het hier niet mee eens dat kan hij een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Het re-integratieverslag

Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van zijn werknemer. Het gaat daarbij niet om of de werknemer daadwerkelijk weer aan het werk is maar wel of er alles aan is gedaan om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit uiteindelijk niet gelukt. Mocht het UWV van mening zijn dat de werkgever te weinig aan re-integratie heeft gedaan. Dan wordt er een loonsanctie opgelegd en moet de werkgever de werknemer nog 1 jaar het salaris door betalen. Deze periode kan verkort worden mits de tekortkomingen zijn hersteld.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist