headermetsterrenv10

Pensioen ontslag - Hoe zit het met ontslag bij pensioen?

Pensioenontslag simpeler

Ontslag is vaak een lastige zaak. Werknemers in Nederland genieten een vrij hoge ontslagbescherming, bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Om die reden zijn veel werkgevers niet snel geneigd oudere werknemers aan te nemen, of in dienst te houden. Anderzijds verwacht de Overheid dat werknemers steeds langer blijven werken, de pensioenleeftijd wordt telkens hoger. Om werkgevers te stimuleren meer oudere werknemers in dienst te nemen of te houden, is op 1 januari 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Die wet maakt ontslag van de oudere werknemer gemakkelijker en verkort de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Lees hieronder de toelichting.

Ontslag na bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Ontslag van werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is sinds 1 januari 2016 een stuk eenvoudiger. Er hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd bij het UWV. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst gewoon opzeggen met een opzegtermijn van slechts één maand. De duur van het dienstverband is daarbij niet van belang. Ook hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Let op: In het algemeen is de pensioengerechtigde leeftijd de leeftijd waarop de werknemer aanspraak kan maken op een AOW-uitkering. Maar op basis van sommige pensioenregelingen kan een andere pensioendatum gelden. Ook voor sommige beroepen - bijvoorbeeld piloten - geldt een afwijkend pensioendatum.

Pensioenontslagbeding

Als in het arbeidscontract of de cao is bepaald dat het dienstverband eindigt als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is opzegging van de arbeidsovereenkomst niet nodig. De arbeidsovereenkomst eindigt dan automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (tenzij werknemer en werkgever de arbeidsovereenkomst willen voortzetten).

pensioen ontslag

Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

Werkgever en werknemer kunnen er voor kiezen de arbeidsovereenkomst voort te zetten na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst op een later moment wel beëindigen, dan kan de werknemer alsnog zonder ontslagvergunning met één maand opzegtermijn worden ontslagen. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Er is dan ook geen transitievergoeding verschuldigd.

Is echter sprake van een pensioenontslagbeding en partijen gaan toch met elkaar verder dan kan er sprake zijn van de volgende situaties:

1. Met de werknemer die wil blijven werken is een tijdelijk arbeidscontract aangegaan. Dat contract eindigt van rechtswege op einde contractdatum.

2. Is met werknemer na de pensioengerechtigde leeftijd een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) aangegaan, dan gelden de normale ontslagregels en is een ontslagvergunning nodig om het dienstverband te beëindigen.

Minder snel vast contract

In normale situaties ontstaat een vast dienstverband bij meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke contracten, of als de tijdelijke contracten bij elkaar langer dan 2 jaar duren. Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt voortaan een soepeler regeling. Hun tijdelijke arbeidscontract kan in vier jaar tijd maar liefst zes maal worden verlengd voordat er een vast contract ontstaat.

Korter loondoorbetaling bij ziekte

Zieke werknemers kunnen tot twee jaar aanspraak maken op loondoorbetaling bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers is een uitzondering gemaakt op deze regel. Zij hebben bij ziekte nog maar recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling.

Ook is het opzegverbod tijdens ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers beperkt. Het opzegverbod voor hen geldt gedurende slechts 13 weken.

Vraag rechtshulp

Heeft u vragen of problemen rond ontslag, schakel dan altijd onze Ontslagspecialisten in. Dat voorkomt kostbare missers! Bel 0900 - 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist