headermetsterrenv10

Ontslagvergoeding? Gouden handdruk? waar heeft u recht op bij ontslag?

Vergoedingen bij beëindiging arbeidsovereenkomst

 ontslagvergoeding gouden handdruk

Het tijdperk van de riante ontslagvergoedingen is voorbij. Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot ontslag ingegaan (Wet Werk en Zekerheid).

Dat betekent ondermeer dat de kantonrechter niet langer vrij is in het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding, maar zich dient te conformeren aan de in de wet neergelegde transitievergoeding. Alleen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter iets extra's toekennen. Omgekeerd geldt dat indien de werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag hem de transitievergoeding niet wordt toegekend.

Een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding kan uiteraard in onderling overleg na onderhandelingen door werknemer en werkgever worden afgesproken. Ook in een Sociaal Plan vanwege reorganisatie kan een hogere vergoeding worden afgesproken. Niet ondenkbaar is dat partijen zich daarbij laten leiden door de "kantonrechtersformule'' van voor de inwerkingtreding van de WWZ. Hieronder treft u daarom de uiteenzetting daarvan.

Kantonrechtersformule

De zogeheten 'kantonrechtersformule' wordt ook wel de Abc-formule genoemd. Daarbij staat A voor het gewogen aantal dienstjaren bij de betreffende werkgever. Vanaf 1 januari 2009 geldt hiervoor de volgende berekening. Elk dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar telt voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2. De B staat voor de beloning per maand. Alleen de vaste looncomponenten mogen worden meegenomen. Dus wél een vaste dertiende maand, niet een variabele winstdeling. De letter C tot slot geeft een bepaalde correctiefactor aan. Deze kan variëren. Wanneer de werknemer zelf reden tot ontslag heeft gegeven, zal de factor lager dan 1 of zelfs 0 zijn. Is de werkgever verwijtbaar dan valt de factor hoger uit. De formule 
A x B x C geeft dan het brutobedrag waarop men recht kan hebben.

Een voorbeeld voor berekening van de kantonrechtersvergoeding:
Een werknemer van 42 jaar die 10 jaar bij zijn huidige werkgever in dienst is, wordt ontslagen. Hij verdient € 3.000 bruto per maand, inclusief 8% vakantietoeslag. Stel dat er geen duidelijke schuldige is aan te wijzen voor het ontslag, dan kan als volgt berekend worden met welke schadeloosstelling rekening moet worden gehouden: 
€ 3.000 x 1,5 (gewogen dienstjaren tot zijn 35te) x 1, plus € 3.000 x 7 (dienstjaren vanaf zijn 35ste ) x 1 = € 25.500 bruto is dan de ontslagvergoeding.

De transitievergoeding in 2024

Let op: vanaf 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. Voor de exacte voorwaarden van de transitievergoeding klikt u op: transitievergoeding bij ontslag.

De wettelijke transitievergoeding is vrijwel altijd verschuldigd als een werknemer via het UWV of de kantonrechter wordt ontslagen, of als een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de duur van het dienstverband.
De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar.
De maximale hoogte van de transitievergoeding bedroeg in 2023 € 89.000. In 2024 komt die maximale vergoeding € 94.000 bruto te bedragen, of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000.

Hoogte transitievergoeding

Wilt u eenvoudig berekenen hoe hoog de transitievergoeding in uw geval is?, bereken deze dan met behulp van onze transitievergoeding berekentool.

Wilt u een hogere vergoeding?

Een ontslagvergoeding volgens de wettelijke regels van de transitievergoeding is een 'standaard-vergoeding'. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een hogere ontslagvergoeding dan standaard valt te bepleiten. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ontslagreden betwistbaar is. Onze juristen/advocaten kunnen voor u beoordelen of een hogere vergoeding mogelijk is om vervolgens met uw werkgever daarover te onderhandelen. De uitkomst van de onderhandeling wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u ook een hogere vergoeding? Mail daarom vandaag nog uw zaak naar ons.

Vragen over ontslagvergoeding en gouden handdruk?

Heeft u vragen over de ontslagvergoeding, transitievergoeding  of gouden handdruk, bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies gegeven door een ontslag jurist of ontslagrecht advocaat is GRATIS.


Geld-100Eurobiljetten

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist